Obvestilo šolam o javnem pozivu za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo

Spoštovani,
obveščamo vas o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke, kjer vabimo šole, da delijo informacije s starši in skrbniki.

Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024).

Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša. V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska
vrednost prenosnega računalnika enaka nič (0), sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

Pogoji za prijavo:

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
· je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni
razred;
· ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Kako se prijaviti in ostala dokumentacija se nahaja v prilogi: 16699_Računalniki-Javni_poziv

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                             Mininstrstvo za digitalno preobrazbo

 

 

Dostopnost