Upravni odbor – Šolski sklad

Člani upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Log – Dragomer so:

Predstavniki staršev:                                                                                                                      

  • Jana Brankovič – predstavnica staršev matičnega zavoda,
  • Bojan Perić – predstavnik staršev matičnega zavoda
  • Kristina Koprivec – predstavnica staršev PŠ Bevke
  • Filip Božič – predstavnik staršev vrtca

Predstavniki zavoda:             

  • Kaja Lenič – predstavnica matičnega zavoda
  • Mateja Zlobko – predstavnica staršev PŠ Bevke
  • Bojana Vogrinec – predstavnica vrtca
Dostopnost