Interesne dejavnosti

Šola izvaja več brezplačnih interesnih dejavnosti (v navedenem obsegu ur) za učence naše šole.

Obseg dejavnosti na šoli v šolskem letu 2018/19:

Št. sistemiziranih ur – MIZŠ

Št. nesistemiziranih ur – MIZŠ

Skupaj ur ID – MIZŠ

Ur  ID (drugi financerji, doprinos, drugi izvajalci)

Skupaj vseh ur

Razredna stopnja

164

675

839

75

914

Predmetna stopnja

228

208

436

/

436

PŠ Bevke

91

230

321

50

371

SKUPAJ

483

1113

od možnih 1113

1596

od možnih 1596

125

1721

*Vse razpoložljive ure ID so razporejene!