Interesne dejavnosti

Šola izvaja več brezplačnih interesnih dejavnosti (v navedenem obsegu ur) za učence naše šole.

 

Obseg dejavnosti na šoli v šolskem letu 2023/24:

  Št. sistemiziranih ur – MVI Št. nesistemiziranih ur – MVI Skupaj ur ID – MVI Ur  ID
(drugi financerji, doprinos, drugi izvajalci)
Skupaj vseh ur
Razredna stopnja 154 751 905 20 925
Predmetna stopnja 228 215 443 20 463
PŠ Bevke 91 285 376 / 376
SKUPAJ 473

1251

od možnih 1351

1724

od možnih 1824

40 1764

Nerazporejenih je še 100 ur ID.

Dostopnost