Interesne dejavnosti

Šola izvaja več brezplačnih interesnih dejavnosti (v navedenem obsegu ur) za učence naše šole.

Obseg dejavnosti na šoli v šolskem letu 2022/23:

  Št. sistemiziranih ur – MIZŠ Št. nesistemiziranih ur – MIZŠ Skupaj ur ID – MIZŠ Ur  ID
(drugi financerji, doprinos, drugi izvajalci)
Skupaj vseh ur
Razredna stopnja 159 631 790 70 860
Predmetna stopnja 228 280 508 20 528
PŠ Bevke 76 270 346 10 356
SKUPAJ 463

1181

od možnih 1285

1644

od možnih 1748

100 1744

Nerazporeje so še 104 ur ID.

Dostopnost