KIJZ – Osnovni podatki

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola Log – Dragomer
Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani
telefon: 01 75 71 320GSM: 00 386 41 638 701E-naslov: group1.osljlog@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Mihaela Mrzlikar, ravnateljica
tel.: 01 75 71 322
mihaela.mrzlikar@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga:  03.11.2006
Datum zadnje spremembe:  22.8.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.osld.si/index.php/kijz
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu na sedežu zavoda
Dostopnost