Govorilne ure

Skupne govorilne ure so načrtovane v popoldanskem času, in sicer:

  • na matični šoli za razredno in predmetno stopnjo ob 16.30,
  • na PŠ Bevke ob 16.30.

Prisotni so vsi strokovni delavci šole.

Starši se lahko udeležijo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. Vsi učitelji imajo individualne govorilne ure v dopoldanskem času /razpored na oglasni deski in na šolski spletni strani/. Starše prosimo, da se učiteljem na individualne govorilne ure predhodno najavijo ustno ali pisno. Z urnikom so seznanjeni na 1. roditeljskem sestanku.

Skupne govorilne ure so predvidene v času od 16.30 do 18.00.

Starši učencev, ki so na predmetni stopnji, naj se od 16.30 do 17.15 po predhodnem dogovoru, oglasijo pri razredniku svojega otroka, od 17.15 do 18.00 pa pri ostalih učiteljih. Učitelji nerazredniki imajo govorilne ure od 16.30 do 18.00.

Na skupni govorilni uri so prisotne tudi šolske svetovalne delavke, običajno tudi ravnateljica šole.

Predvideni datumi skupnih govorilnih ur (v septembru, decembru, februarju in juniju jih ni):

ŠOLA 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 5. GU 6. GU
PŠ Bevke

12. oktober

2022

16. november 2022

*12. januar

2023

15. marec

2023

**12. april

2023

17. maj

2023

OŠ Log -Dragomer 13. oktober 2022 17. november 2022 12. januar 2023

9. marec

2023

**13. april

2023

18. maj

2023

*Izjemoma bodo na PŠ Bevke govorilne ure od 16.00 do 17.30 zaradi predavanja na šoli.

**Razen za 2. razred, ki bo imel govorilne ure 1 teden prej ali kasneje zaradi šole v naravi.