Govorilne ure

Skupne govorilne ure

Popoldanske govorilne ure trajajo od 16.30 do 18.00.

Prisotni so vsi strokovni delavci šole.

Starši se lahko udeležijo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. Vsi učitelji imajo individualne govorilne ure v dopoldanskem času (razpored na oglasni deski in na šolski spletni strani).

Starše prosimo, da se učiteljem na govorilne ure predhodno najavijo ustno ali pisno.

 

Predvideni datumi skupnih govorilnih ur (v septembru, decembru, februarju in juniju jih ni):

ŠOLA 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 5. GU 6. GU
PŠ Bevke

11. oktober

2023

15. november 2023

*11. januar

2024

13. marec

2024

17. april

2024

15. maj

2024

OŠ Log -Dragomer 12. oktober 2023 16. november 2023 11. januar 2024

14. marec

2024

18. april

2024

16. maj

2024

*Izjemoma bodo na PŠ Bevke govorilne ure od 16.00 do 17.30 zaradi predavanja na šoli.

Dostopnost