Govorilne ure

Skupne govorilne ure so načrtovane v popoldanskem času, in sicer:

  • ob četrtkih na matični šoli za razredno in predmetno stopnjo ob 16.30,
  • ob sredah na PŠ Bevke ob 16.30.

Prisotni so vsi strokovni delavci šole.

Starši se lahko udeležijo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. Vsi učitelji imajo individualne govorilne ure v dopoldanskem času /razpored na oglasni deski in na šolski spletni strani/. Starše prosimo, da se učiteljem na individualne govorilne ure predhodno najavijo ustno ali pisno. Z urnikom so seznanjeni na 1. roditeljskem sestanku.

Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo do preklica izvajale v večini na daljavo (po telefonu ali preko video konferenc), razen roditeljskih sestankov v 1. razredu, ki smo jih ob upoštevanju vseh ukrepov izjemoma izvedli na šoli (zunaj zaradi preverjanja PCT pogoja).

Skupne govorilne ure so predvidene v času od 16.30 do 18.00.

Starši učencev, ki so na predmetni stopnji, naj se od 16.30 do 17.15 po predhodnem dogovoru, oglasijo pri razredniku svojega otroka, od 17.15 do 18.00 pa pri ostalih učiteljih. Učitelji nerazredniki imajo govorilne ure od 16.30 do 18.00.

Na skupni govorilni uri so prisotne tudi šolske svetovalne delavke, običajno tudi ravnateljica šole.

Predvideni datumi skupnih govorilnih ur (v septembru, decembru, februarju in juniju jih ni):

ŠOLA 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 5. GU 6. GU
PŠ Bevke 13. oktober

2021

17. november 2021 12. januar

2022

16. marec

2022

13. april

2022

11. maj

2022

OŠ Log -Dragomer 14. oktober 2021 18. november 2021 13. januar 2022 17. marec

2022

14. april

2022

12. maj

2022