Dnevi dejavnosti – 6. razred

Šolsko leto 2021 – 22

  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI
Kulturni dnevi 21. 9. 2021 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (eksk.) M. Zorc prevoz (0,5 €), vstopnine (3,5 €)
21. 10. 2021 Mesto Ljubljana (dnevni CŠOD) M. Bašič prevoz (3,7 €), vodenje (2 €)
15. 2. 2022 Dobro jutro, filharmoniki M. Lorber prevoz (4,2 €), vstopnina (5 €)
Naravoslovni dnevi 21. 12. 2021 Gorski svet, orientacija v naravi, opazovanje zvezd (ŠVN) razredniki, učitelji CŠOD v ceni ŠVN
feb. 2022 Obdelava podatkov P. Podboj /
15. 4. 2022 Arboretum Volčji potok (dnevni CŠOD) U. Keber/B. Šket prevoz (4,2 €), vodenje (2 €), vstopnina (4 €)
Tehniški dnevi 19. 11. 2021 Eko delavnice (40-letnica šole) in tradicionalni slovenski zajtrk razredniki /
23. 12. 2021 Likovno-literarne delavnice in izdelava božično-novoletnih okraskov razredniki, učitelji CŠOD v ceni ŠVN
24. 12. 2021 Izdelava snežnih bivakov (ŠVN) razredniki, učitelji CŠOD v ceni ŠVN
1. 3. 2022 Pust in pustni običaji V. Hladnik /
Športni dnevi 7. 9. 2021 Plavanje in športne igre V. Pahor prevoz in vstopnina (cca. 1,30 €)
20. 12. 2021 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
22. 12. 2021 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
maj 2022 Atletika J. Grosar /
jun. 2022 Pohod na Ključ J. Grosar /

 

Šola v naravi 20. – 24. 12. 2021 Zimska šola v naravi, CŠOD Kranjska Gora

(2 x ŠD, 2 x TD, 1 x ND)

J. Grosar prevoz, bivanje, smučarska karta, stroški strokovnih delavcev (cca. 175 €)
Ekskurzija 21. 9. 2021 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (KD) M. Zorc Glej zgoraj!
Druge aktivnosti 2. 12. 2021 (6. a)

9. 12. 2021 (6. b)

16. 12. 2021 (6. c)

Zdravniški pregled (ZD Log) razredniki /
okt. 2021 Preizkus plavalnega znanja (jesenski ŠD) V. Pahor Glej zgoraj!
okt. 2021/apr. 2022 Zbiralna akcija papirja razredniki /

 

 

Šola v naravi 1. – 5. 3. 2021 Zimska šola v naravi, CŠOD Kranjska Gora

(2 x ŠD, 2 x TD, 1 x ND)

J. Grosar prevoz, bivanje, smučarska karta, stroški strokovnih delavcev (cca. 172 €)
Ekskurzija 17. 9. 2020 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (KD) M. Zorc Glej zgoraj!
Druge aktivnosti 26. 11. 2020 (6. a)

3. 12. 2020 (6. b)

Zdravniški pregled (Dializni center) razredniki /
okt. 2020 Preizkus plavalnega znanja (jesenski ŠD) V. Pahor Glej zgoraj!
okt. 2020/apr. 2021 Zbiralna akcija papirja razredniki /