Dnevi dejavnosti – 6. razred

Dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi                     6. razred

  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI
Kulturni dnevi 25. 9. 2023 Mesto Ljubljana (dnevni CŠOD) M. Bašič prevoz (6,5 €), vodenje (2 €)
5. 12. 2023 Narodna galerija, hiša EU V. Hladnik prevoz (6,5 €), vstopnina (6. a – 5 €, 6. b – /)
9. 2. 2024 Glasbeno-literarni koncert »Ne bodi, kar nisi« (Ditka in Feri Lainšek) in proslava ob kult. praz. M. Lorber vstopnina (cca. 7,5 €)
Naravoslovni dnevi 15. 3. 2024 Geološka sestava Pohorja (ŠVN Pohorje) J. Grosar, razredničarki v ceni ŠVN
26. 4. 2024 Arboretum Volčji potok (dnevni CŠOD) B. Šket prevoz (7,4 €), vodenje (2 €), vstopnina (4 €)
mar. 2024 Obdelava podatkov P. Podboj Vrhovec /
Tehniški dnevi 12. 9. 2024 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (eksk.) M. Zorc prevoz (7,5 €), vstopnine (5,5 €)
17. 11. 2023 Eko delavnice in tradicionalni slovenski zajtrk V. Hladnik, D. Klampfer, M. Lorber, M. Mravlje, S. Videčnik /
13. 2. 2024 Pozdrav pomladi – delavnice in pustovanje V. Hladnik + razredniki /
12. 3. 2024 Vreme – Pohorje (ŠVN Pohorje) J. Grosar, razredničarki v ceni ŠVN
Športni dnevi 22. 9. 2023 Plavanje in pohod na Rožnik J. Grosar

prevoz in vstopnina (cca.

4,5 €)

22. 12. 2023 Medrazredna tekmovanja + plesne delavnice D. Grom /
13. 3. 2024 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
14. 3. 2024 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
maj 2024 Atletika D. Grom /

 

Šola v naravi 11. – 15. 3. 2024

Zimska šola v naravi, CŠOD Planinka, Pohorje

(2 x ŠD, 1 x TD, 1 x ND, 1 x pouk)

J. Grosar prevozi, bivanje, smučarska karta, stroški strokovnih delavcev (cca. 190 €)
Ekskurzija 12. 9. 2024 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (KD) M. Zorc Glej zgoraj!
Druge aktivnosti

8. 11. 2023 (6. a)

15. 11. 2023 (6. b)

Zdravniški pregled (ZD Log) razredniki /
22. 9. 2023 Preizkus plavalnega znanja (jesenski ŠD) J. Grosar Glej zgoraj!
okt. 2023/apr. 2024 Zbiralna akcija papirja razredniki /
Dostopnost