Dnevi dejavnosti – 6. razred

Dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi                     6. razred

 

  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI
Kulturni dnevi 7. 9. 2022 Mesto Ljubljana (dnevni CŠOD) M. Bašič prevoz (5,7 €), vodenje (2 €)
25. 10. 2022 Slovenska filmska glasba (CD Ljubljana) in obisk Moderne galerije M. Lorber, V. Hladnik prevoz (5,7 €), vstopnina (5 € + 3 €)
apr. 2023 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (eksk.) M. Zorc prevoz (6 €), vstopnine (3,5 €)
Naravoslovni dnevi 15. 3. 2023 Geološka sestava Pohorja (ŠVN Pohorje) J. Grosar, razredničarki v ceni ŠVN
30. 3. 2023 Arboretum Volčji potok (dnevni CŠOD) B. Šket prevoz (5,9 €), vodenje (2 €), vstopnina (4 €)
apr. 2023 Obdelava podatkov P. Podboj /
Tehniški dnevi 18. 11. 2022 Eko delavnice in tradicionalni slovenski zajtrk razredniki /
21. 2. 2023 Pozdrav pomladi – delavnice M. Bašič + razredniki /
13. 3. 2023 Likovno-literarne delavnice razredniki, učitelji CŠOD v ceni ŠVN
17. 3. 2023 Vreme – Pohorje (ŠVN Pohorje) J. Grosar, razredničarki v ceni ŠVN
Športni dnevi 20. 10. 2022 Plavanje in pohod na Rožnik J. Grosar prevoz in vstopnina (cca. 3,5 €)
23. 12. 2022 Medrazredna tekmovanja + plesne delavnice N. Ciuha Cerkovnik /
14. 3. 2023 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
16. 3. 2023 Smučanje (ŠVN) J. Grosar + učitelji CŠOD v ceni ŠVN
maj 2023 Atletika J. Grosar /

 

Šola v naravi 13. – 17. 3. 2023

Zimska šola v naravi, CŠOD Planinka, Pohorje

(2 x ŠD, 2 x TD, 1 x ND)

J. Grosar prevozi, bivanje, smučarska karta, stroški strokovnih delavcev (cca. 170 €)
Ekskurzija apr. 2023 Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (KD) M. Zorc Glej zgoraj!
Druge aktivnosti

15. 9. 2022 (6. a)

22. 9. 2022 (6. b)

Zdravniški pregled (ZD Log) razredniki /
20. 10. 2022 Preizkus plavalnega znanja (jesenski ŠD) J. Grosar Glej zgoraj!
okt. 2022/apr. 2023 Zbiralna akcija papirja razredniki /
Dostopnost