Šolski koledar

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

V šolskem letu 2021/22 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred – 182 dni – brez upoštevanja informativnega dneva). Med dneve pouka štejemo tudi dneve dejavnosti: športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije in družbeno koristno delo. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa itd.

1.OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. septembra 2021  do 31. januarja 2022

september 2021 22 delovnih dni
oktober 2021 16 delovnih dni
november 2021 21 delovnih dni
december 2021 18 delovnih dni
januar 2022 21 delovnih dni
Skupaj 98     elovnih (šolskih) dni

 

2.OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. februarja 2022 do 15. junija 2022    9. razred

od 1. februarja 2022 do 24. junija 2022    1. do 8. razred

februar 2022 13 delovnih dni
marec 2022 23 delovnih dni
april 2022 17 delovnih dni
maj 2022 21 delovnih dni
junij 2022 za 9. razred 11 delovnih dni
junij 2022 za 1. do 8. razred 18 delovnih dni
Skupaj 9. razred 85 delovnih dni
Skupaj 1. do 8. razred 92 delovnih (šolskih) dni

Skupaj v šolskem letu: 1. do 8. razred    190 delovnih (šolskih) dni

9.razred                                                          183 delovnih (šolskih) dni – inf. dan = 182 šol. dni

 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO

1.do 8. razred                   38 tednov

9. razred                           36 tednov 2 dni

 

POUK – ZA REALIZACIJO

1.do 8. razred                         35 tednov

9.razred                                  32 tednov

 

DNEVI DEJAVNOSTI, POUKA PROSTI DELOVNI DNEVI

Razr./dej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3
ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4
*Zdr. p. 1 1 1 1
Inf. d. 1
**NPZ 3 3
Skupaj 15 + 1 15 15 + 1 15 15 15 + 4 15 15 + 1 15 + 4

* V času zdravniškega pregleda se pišejo ure pouka ali dan dejavnosti ali drugo (zdravniški pregled).

** V dnevih izvedbe NPZ potekajo dnevi dejavnosti ali pouk.

# Predpisane proslave: ob 26. 12. 2021 (pri nas bo 24. 12. 2021), ob 8. februarju 4. 2. 2022), 24. 6. 2022.

 

POČITNICE 

jesenske ponedeljek, 25. oktober 2021 – ponedeljek, 1. november 2021  (5 delovnih dni)
božično-novoletne sobota, 25. december 2021 – nedelja, 2. januar 2022 (5 delovnih dni)
pouka prost dan ponedeljek, 7. februar 2022 (1 delovni dan)
zimske ponedeljek, 21. februar 2022 – petek, 25. februar 2022 (5 delovnih dni)
prvomajske sreda, 27. april 2022 – ponedeljek, 2. maj 2022 (2 delovna dneva)

 

PRAZNIKI 

Dan, datum Državni prazniki
NED, 31. 10. 2021 dan reformacije
PON, 1. 11. 2021 dan spomina na mrtve
SOB, 25. 12. 2021 božič
NED, 26. 12. 2021 dan samostojnosti in enotnosti
SOB, 1. 1. 2022 novo leto
NED, 2. 1. 2022
TOR, 8. 2. 2022 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
PON,  18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek
SRE, 27. 4. 2022 dan upora proti okupatorju
NED, 1. 5. 2022 praznik dela
PON, 2. 5. 2022
SOB, 25. 6. 2022 dan državnosti
PON, 15. 8. 2022 Marijino vnebovzetje

 

 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH

 PET in SOB, 11. in 12. februar 2022

 

POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI

 Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence:

16. junij 2022 – 29. junij 2022 predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
27. junij 2022 – 8. julij 2022 predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda
18. avgust 2022 – 31. avgust 2022 predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda

 

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU – roki za ocenjevanje znanja

prvi rok od 3. maja do 15. junija 2022 za učence 9. razreda (1. rok)

  • prvi rok od 3. maja do 24. junija 2022 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok)
  • drugi rok od 18. do 31. avgusta 2022 za učence od 1. do razreda (2. rok)

 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

NPZ v 9. razredu bo potekalo iz:

– slovenščine,

– matematike,

– tretjega predmeta (angleščine, geografije, tehnike in tehnologije in kemije – na naši šoli iz geografije).

Deseto leto (drugače bi bilo enajsto, vendar je v šolskem letu 2019/20 odpadlo) pa se bo na naši šoli nacionalno preverjanje znanja izvajalo tudi v 6. razredu, in sicer obvezno za vse učence iz 3 predmetov: slovenščine, angleščine in matematike.

 

DATUM – DAN AKTIVNOSTI

 

SRE, 1. september 2021 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda na posamezni šoli opravljali NPZ.
TOR, 30. november 2021 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
SRE, 4.  maj 2022 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
PET, 6. maj 2022 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
TOR, 10. maj 2022 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

TOR, 31. maj 2022

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

SRE, 1. junij 2022

in

ČET, 2. junij 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

TOR, 7. junij 2022

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

SRE, 8.  junij 2022

in

ČET, 9. junij 2022

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

PET, 10.  junij 2022 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
SRE, 15. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.
ČET, 16. junij 2022

 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
PET, 24. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 6. razreda.

 

OCENJEVALNE  SEJE UČITELJSKEGA ZBORA

Ocenjevalne seje učiteljskega zbora bodo praviloma ločene za predmetno in razredno stopnjo, lahko pa so tudi skupne za celo šolo. Obvezne so za vse učitelje, ki poučujejo v posameznem oddelku.

Ocenjevalne seje učiteljskega zbora ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja:

Razredna  stopnja: 1. – 5. razred             sreda, 26. 1. 2022, ob 16.00 (2 uri)

Predmetna stopnja: 6. – 9. razred          četrtek, 27. 1. 2022, ob 15.00 (2 uri)

Zaključne ocenjevalne seje učiteljskega zbora ob koncu šolskega leta:

Predmetna stopnja: 9. razred                                  ponedeljek, 13. 6. 2022, ob 7.45 (0,5 ure)

Razredna in predmetna stopnja: 1. – 8. razred    torek, 21. 6. 2022, ob 16.00 (3 ure)