Šolski koledar

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 

V šolskem letu 2023/24 bomo realizirali 188 dni pouka (9. razred – 182 dni – brez upoštevanja informativnega dneva). Med dneve pouka štejemo tudi dneve dejavnosti: športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije in družbeno koristno delo. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa itd.

 

1. OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. septembra 2023  do 31. januarja 2024

september 2023 21 delovnih dni
oktober 2023 20 delovnih dni
november 2023 19 delovnih dni
december 2023 16 delovnih dni
januar 2024 21 delovnih dni
Skupaj 97    delovnih (šolskih) dni

 

2. OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. februarja 2024 do 14. junija 2024    9. razred

od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024    1. do 8. razred

februar 2024 15 delovnih dni
marec 2024 21 delovnih dni
april 2024 19 delovnih dni
maj 2024 20 delovnih dni 
junij 2024 za 9. razred 12 delovnih dni
junij 2024 za 1. do 8. razred 16 delovnih dni
Skupaj 9. razred 85 delovnih dni
Skupaj 1. do 8. razred 91 delovnih (šolskih) dni

 

Skupaj v šolskem letu: 1. do 8. razred            188 delovnih (šolskih) dni

                                          9. razred                      182 delovnih (šolskih) dni – inf. dan = 181 šolskih dni

 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO

1. do 8. razred               37 tednov 3 dni

9. razred                         36 tednov 1 dan

 

POUK – ZA REALIZACIJO

1. do 8. razred                35 tednov

9. razred                          32 tednov

 

DNEVI DEJAVNOSTI, POUKA PROSTI DELOVNI DNEVI

Razr./dej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3
ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4
*Zdr. p.   1   1   1   1  
Inf. d.                 1
**NPZ           3     3
Skupaj 15 15 + 1 15 15 + 1 15 15 + 4 15 15 + 1 15 + 4

* V času zdravniškega pregleda se pišejo ure pouka ali dan dejavnosti ali drugo (zdravniški pregled).

** Ob dnevih izvedbe NPZ potekajo dnevi dejavnosti ali pouk.

# Predpisane proslave: ob 26. 12. 2023 (pri nas bo 22. 12. 2023), ob 8. februarju (9. 2. 2024), 24. 6. 2024.

 

POČITNICE 

jesenske ponedeljek, 30. oktober 2023 – petek, 3. november 2023  (3 delovni dnevi)
božično-novoletne ponedeljek, 25. december 2023 – torek, 2. januar 2024 (3 delovni dnevi)
zimske ponedeljek, 19. februar 2024 – petek, 23. februar 2024 (5 delovnih dni)
prvomajske ponedeljek, 29. april 2024 – *petek, 3. maj 2024 (3 delovni dnevi)

* V petek, 3. 5. 2024 je pouka prost dan v skladu z 2. odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za OŠ (določil ga je minister).

 

PRAZNIKI 

Dan, datum Državni prazniki
TOR, 31. 10. 2023 dan reformacije
SRE, 1. 11. 2023 dan spomina na mrtve
PON, 25. 12. 2023 božič
TOR, 26. 12. 2023 dan samostojnosti in enotnosti
PON, 1. 1. 2024 novo leto
TOR, 2. 1. 2024
ČET, 8. 2. 2024 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
PON,  1. 4. 2024 velikonočni ponedeljek
SOB, 27. 4. 2024 dan upora proti okupatorju
SRE, 1. 5. 2024 praznik dela
ČET, 2. 5. 2024
TOR, 25. 6. 2024 dan državnosti
ČET, 15. 8. 2024 Marijino vnebovzetje

 

 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH

 PET in SOB, 16. in 17. februar 2024

 

POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI

 Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence:

17. junij 2024 – 1. julij 2024 (1. rok) predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
26. junij 2024 – 9. julij 2024 (1. rok) predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda
19. avgust 2024 – 30. avgust 2024 (2. rok) predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda

 

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU – roki za ocenjevanje znanja    

  • prvi rok od 3. maja do 14. junija 2024 za učence 9. razreda (1. rok)
  • prvi rok od 3. maja do 24. junija 2024 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok)
  • drugi rok od 19. do 30. avgusta 2024 za učence od 1. do razreda (2. rok)

 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)

      

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

NPZ v 9. razredu bo potekalo iz:

– slovenščine,

– matematike,

– tretjega predmeta (fizike, likovne umetnosti, angleščine in zgodovine – na naši šoli iz fizike).

 

Dvanajsto leto (drugače bi bilo trinajsto, vendar je v šolskem letu 2019/20 odpadlo) pa se bo na naši šoli nacionalno preverjanje znanja izvajalo tudi v 6. razredu, in sicer obvezno za vse učence iz 3 predmetov: slovenščine, angleščine in matematike.

 

DATUM – DAN

AKTIVNOSTI

 

PET, 1. september 2023 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda na posamezni šoli opravljali NPZ.
ČET, 30. november 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
TOR, 7.  maj 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
ČET, 9. maj 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
PON, 13. maj 2024

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

PON, 3. junij 2024

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

TOR, 4. junij 2024

in

SRE, 5. junij 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

PET, 7. junij 2024

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

PON, 10.  junij 2024

in

TOR, 11. junij 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

PON, 10.  junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
PET, 14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.

SRE, 19. junij 2024

 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
PON, 24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 6. razreda.

 

Dostopnost