Šolski koledar

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

V šolskem letu 2022/23 bomo realizirali 190 dni pouka (9. razred – 183 dni – brez upoštevanja informativnega dneva). Med dneve pouka štejemo tudi dneve dejavnosti: športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije in družbeno koristno delo. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa itd.

1.OCENJEVALNO OBDOBJE

od 1. septembra 2022  do 27. januarja 2023

september 2022 22 delovnih dni
oktober 2022 20 delovnih dni
november 2022 18 delovnih dni
december 2022 17 delovnih dni
januar 2023 19 delovnih dni
Skupaj 96 delovnih (šolskih) dni

 

2.OCENJEVALNO OBDOBJE

od 28. januarja 2023 do 15. junija 2023     9. razred

od 28. januarja 2023 do 23. junija 2023    1. do 8. razred

januar 2023 2 delovna dneva
februar 2023 15 delovnih dni
marec 2023 23 delovnih dni
april 2023 16 delovnih dni
maj 2023 21 delovnih dni 
junij 2023 za 9. razred 11 delovnih dni
junij 2023 za 1. do 8. razred 17 delovnih dni
Skupaj 9. razred 88 delovnih dni
Skupaj 1. do 8. razred 94 delovnih (šolskih) dni

Skupaj v šolskem letu: 1. do 8. razred    190 delovnih (šolskih) dni

9.razred                                                          184 delovnih (šolskih) dni – inf. dan = 183 šol. dni

 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO

1.do 8. razred                   38 tednov

9. razred                           36 tednov 3 dni

 

POUK – ZA REALIZACIJO

1.do 8. razred                         35 tednov

9. razred                                  32 tednov

 

DNEVI DEJAVNOSTI, POUKA PROSTI DELOVNI DNEVI

Razr./dej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3
ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4
*Zdr. p. 1   1     1   1  
Inf. d.                 1
**NPZ           3     3
Skupaj 15 + 1 15 15 + 1 15 15 15 + 4 15 15 + 1 15 + 4

* V času zdravniškega pregleda se pišejo ure pouka ali dan dejavnosti ali drugo (zdravniški pregled).

** V dnevih izvedbe NPZ potekajo dnevi dejavnosti ali pouk.

# Predpisane proslave: ob 26. 12. 2021 (pri nas bo 23. 12. 2022), ob 8. februarju (3. 2. 2023), 23. 6. 2022.

 

POČITNICE 

jesenske ponedeljek, 31. oktober 2022 – petek, 4. november 2022 (3 delovni dnevi)  
božično-novoletne ponedeljek, 26. december 2022 – ponedeljek, 2. januar 2023 (4 delovni dnevi)  
zimske ponedeljek, 6. februar 2023 – petek, 10. februar 2023 (4 delovni dnevi)  
prvomajske sreda, 26. april 2023 – torek, 2. maj 2023 (2 delovna dneva)  

 

PRAZNIKI 

Dan, datum Državni prazniki
PON, 31. 10. 2022 dan reformacije
TOR, 1. 11. 2022 dan spomina na mrtve
NED, 25. 12. 2022 božič
PON, 26. 12. 2022 dan samostojnosti in enotnosti
NED, 1. 1. 2023 novo leto
PON, 2. 1. 2023
SRE, 8. 2. 2023 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
PON,  10. 4. 2023 velikonočni ponedeljek
ČET, 27. 4. 2023 dan upora proti okupatorju
PON, 1. 5. 2023 praznik dela
TOR, 2. 5. 2023
NED, 25. 6. 2023 dan državnosti
TOR, 15. 8. 2023 Marijino vnebovzetje

 

 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH

 PET in SOB, 17. in 18. februar 2023

 

POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI

 Roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence:

16. junij 2023 – 29. junij 2023 (1. rok) predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
26. junij 2023 – 7. julij 2023 (1. rok) predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda
18. avgust 2023 – 31. avgust 2023 (2. rok) predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda

 

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU – roki za ocenjevanje znanja

  • prvi rok od 3. maja do 15. junija 2023 za učence 9. razreda (1. rok)
  • prvi rok od 3. maja do 23. junija 2023 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok)
  • drugi rok od 18. do 31. avgusta 2023 za učence od 1. do 9. razreda (2. rok)

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

Publikacija Informacije za učence in starše je dostopna na naslednjih povezavah:  http://www.ric.si in http://eric.ric.si

NPZ v 9. razredu bo potekalo iz:

– slovenščine,

– matematike,

– tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in angleščina– na naši šoli iz angleščine).

Enajsto leto (drugače bi bilo dvanajsto, vendar je v šolskem letu 2019/20 odpadlo) pa se bo na naši šoli nacionalno preverjanje znanja izvajalo tudi v 6. razredu, in sicer obvezno za vse učence iz 3 predmetov: slovenščine, angleščine in matematike.

DATUM – DAN AKTIVNOSTI 
ČET, 1. september 2022 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda na posamezni šoli opravljali NPZ.
SRE, 30. november 2022 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
PON, 8.  maj 2023 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
SRE, 10. maj 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
SRE, 10. maj 2023

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

SRE, 31. maj 2023

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu. Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

ČET, 1. junij 2023 in

PET, 2. junij 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

TOR, 6. junij 2023 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu. Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

SRE, 7.  junij 2023 in

ČET, 8. junij 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
PON, 12.  junij 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
ČET, 15. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.
PET, 16. junij 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
PET, 23. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 6. razreda.