Prevozi

PREVOZ S ŠOLSKIM AVTOBUSOM 2022 / 23

PRIHOD V ŠOLO 

  1. VOŽNJA (predura) 2.   VOŽNJA (1. ura)
Log vas 7.05 7.50
Lesno Brdo 7.06 7.51
Drenov Grič 7.08 7.53
Sinja Gorica – Lidl 7.10 7.55
Blatna Brezovica 7.15 8.00
Bevke 7.18 8.03
Podplešivica 8.10
Plešivica 8.13
OŠ Log-Dragomer 7.30 8.20

 

ODHOD IZ ŠOLE

  1. VOŽNJA (po 5. uri) 2.   VOŽNJA (po 6. uri)
OŠ Log-Dragomer 13.30 14.10
Log vas 13.31 14.11
Lesno Brdo 13.32 14.12
Drenov Grič 13.33 14.13
Sinja Gorica – Lidl 13.35 14.15
Blatna Brezovica 13.40 14.20
Bevke 13.43 14.23
Podplešivica 13.51 14.31
Plešivica 13.53 14.33

 

PREVOZ S ŠOLSKIM KOMBIJEM 2022 / 23

PRIHOD V ŠOLO

ČAS ODHODA ODHODNO MESTO RELACIJA
6.45 OŠ Log-Dragomer Podplešivica
   6.50 * Podplešivica OŠ Log-Dragomer
7.05 OŠ Log – Dragomer POŠ Bevke
7.40   Sinja Gorica
7.50   Vrhnika, stara knjižnica
8.00 Vrhnika Log, Bar Mlinček
8.05   Log, Barjanska cesta
8.10   OŠ Log-Dragomer
8.15 Lukovica OŠ Log-Dragomer

*Jutranja vožnja s Podplešivice je možna le po predhodnem obvestilu voznika, g. Plešca.

ODHOD IZ ŠOLE

  ČAS ODHODA ODHODNO MESTO RELACIJA
12.40 OŠ Log-Dragomer POŠ Bevke
14.00 OŠ Ivana Cankarja Sinja Gorica
    Dragomer
     15.00** OŠ Log-Dragomer Podplešivica
    Bevke
    Blatna Brezovica

 

**Vožnja ob 15. uri je namenjena le učencem 3. triade, ki imajo 7. uro obvezne izbirne predmete.

Prevoz s šolskim kombijem je namenjen učencem 1. razreda.

Ostali učenci se lahko priključijo, če je prostor, vendar se je o tem potrebno predhodno dogovoriti v svetovalni službi ali pri pomočnici ravnateljice.

Dragomer, 1. 9. 2022                                         

Nina Ciuha Cerkovnik, pomočnica ravnateljice