Roditeljski sestanki

Okvirni datumi roditeljskih sestankov:

ROD. SEST. DATUM RAZRED KDO?
1. rod. sest. PON, 5. 9. 2022

1. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

3. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

3. c razred ob 17.30 (Bevke)

4. c razred ob 18.00 (Bevke)

razredniki, učitelji PB, svet. delavka
TOR, 6. 9. 2022

1. c in 2. c ob 17.30 (Bevke)

4. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

5. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

razredniki, učitelji PB, svet. delavka
SRE, 7. 9. 2022

2. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

6. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

7. a, b, c ob 17.30 (mat. šola)

razredniki
ČET, 8. 9. 2022

8. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

9. a, b ob 18.00 (mat. šola)

razredniki
2. rod. sest. ČET, 17. 11. 2022 9. razred,  ob 18.00 razrednika, svet. delavka
ČET, 17. 11. 2022 6. razred,  ob 18.00 razredniki, vodja ŠVN
PON, 13. 2. 2023

Bevke: 1. – 2. razred ob 17.30

in 4. razred,  ob 18.00

razredniki
SRE, 15. 2. 2023 1. – 2.  razred, ob 17.30 razredniki
TOR, 14. 2. 2023 3. razred ob 17.30 (tudi Bevke)

razredniki, pom. ravnateljice,

učitelji neobveznih izbirnih predmetov

PON, 13. 2. 2023 7. – 8. razred, ob 18.00 razredniki
SRE, 15. 2. 2023 4. – 5. razred, ob 18.00 razredniki

3. rod. sest.

 

TOR, 14. 2. 2023 6. razred ob 18.00

razredniki, pom. ravnatelja,

učitelji obveznih izbirnih predmetov

PON, 13. 2. 2023 9. razred ob 18.00 razredniki, svet. delavka
april – junij 2023 1. –  8. r (po potrebi) razredniki