Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo najmanj dva roditeljska sestanka na oddelek. Po potrebi se skliče tudi izredni roditeljski sestanek. Vsaj po en roditeljski sestanek je namenjen informiranju staršev o vsebini in organizaciji dela v osnovni šoli v posameznem oddelku ter o učno-vzgojnih rezultatih oddelka.

Roditeljske sestanke vodijo razredniki ob pomoči vodstva šole ter šolske svetovalne službe in zunanjih predavateljev.

Okvirni datumi roditeljskih sestankov:

ROD. SEST. DATUM RAZRED KDO?
1. rod. sest. SRE, 1. 9. 2021 1. razred,  ob 10.30 na matični šoli in ob 11.30 na PŠ Bevke razredniki, svet. delavka
SRE, 8. 9. 2021 Bevke  – 2.– 5. razred,  ob 17.30 razredniki, ravnateljica, svet. delavka
TOR, 7. 9. 2021 2. – 5. razred, ob 17.30 razredniki, ravnateljica, svet. delavka
ČET, 9. 9. 2021 6. – 9. razred, ob 18.00 razredniki, ravnateljica
2. rod. sest. ČET, 18. 11. 2021 9. razred,  ob 18.00 razrednika, svet. delavka
ČET, 18. 11. 2021 6. – 7. razred,  ob 18.00 razredniki, vodja ŠVN
ČET, 3. 2. 2022 Bevke  – 1. – 2. razred ob 17.30

in 4. – 5. razred,  ob 18.00

razredniki
ČET, 3. 2. 2022 1. – 2.  razred, ob 17.30 razredniki
SRE, 2. 2. 2022 3. razred ob 17.30 (tudi Bevke) razredniki, pom. ravnateljice,

učitelji neobveznih izbirnih predmetov

TOR, 1. 2. 2022 7. – 8. razred, ob 18.00 razredniki
ČET, 3. 2. 2022 4. – 5. razred, ob 18.00 razredniki
3. rod. sest.

 

SRE, 2. 2. 2022 6. razred ob 18.00 razredniki, pom. ravnatelja,

učitelji obveznih izbirnih predmetov

TOR, 1. 2. 2022 9. razred ob 18.00 razredniki, svet. delavka
april – junij 2022 1. –  8. r (po potrebi) razredniki