Roditeljski sestanki

Okvirni datumi roditeljskih sestankov:

ROD. SEST. DATUM RAZRED KDO?
1. rod. sest. PON, 4. 9. 2023

1. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

1. c razred ob 17.30 (Bevke)

razredniki, učitelji PB, svet. delavka
TOR, 5. 9. 2023

4. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

5. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

4. c, 5. c razred ob 17.30 (Bevke)

razredniki, učitelji PB, svet. delavka
SRE, 6. 9. 2023

2. a, b razred ob 17.30 (mat. šola)

3. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

6. a, b razred ob 18.00 (mat. šola)

7. a, b ob 17.30 (mat. šola)

2. c, 3. c razred ob 17.30 (Bevke)

razredniki
ČET, 7. 9. 2023

8. a, b, c razred ob 18.00 (mat. šola)

9. a, b ob 18.00 (mat. šola)

razredniki
2. rod. sest. ČET, 16. 11. 2023 9. razred,  ob 18.00 razrednika, svet. delavka
ČET, 16. 11. 2023 6. razred,  ob 18.00 razredniki, vodja ŠVN
TOR, 6. 2. 2024

Bevke: 1. – 2. razred ob 17.30,

mat. šola: 1. – 2. razred ob 17.30

razredniki
PON, 12. 2. 2024 7. – 8.  razred, ob 18.00 razredniki
TOR, 13. 2. 2024 3. razred ob 17.30 (tudi Bevke)

razredniki, pom. ravnateljice,

učitelji neobveznih izbirnih predmetov

SRE, 14. 2. 2024

Bevke: 4. – 5. razred ob 17.30,

mat. šola: 4. – 5.  razred, ob 17.30

razredniki

3. rod. sest.

 

TOR, 13. 2. 2024 6. razred ob 18.00

razredniki, pom. ravnatelja,

učitelji obveznih izbirnih predmetov

PON, 5. 2. 2024 9. razred ob 18.00 razredniki, svet. delavka
marec – junij 2024 1. –  8. r (po potrebi) razredniki

 

Dostopnost