Knjižnica – Bralna značka

SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Bralna značka je kot sladka pena,

ki vabljivo noč in dan te gleda,

ko ugrizneš vanjo, pa skopni,

ni tako velika, kot se zdi.

                                                         (I. Sivec)

Bralno leto se vsako leto začne 17. septembra (dan zlatih knjig in rojstni dan Franceta Bevka) ter konča 2. aprila (mednarodni dan otroške literature in rojstni dan Hansa Christiana Andersena) prihodnje leto.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že 63 let spodbuja k branju in dviga bralno kulturo mladih. Spodbuja predvsem prostočasno branje leposlovnih knjig. Njen cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje. Vanjo so vključeni predšolski otroci v vrtcu (od tretjega leta dalje) in vsi učenci od 1. razreda devetletke do zaključka šolanja. Učenci se o prebranih knjigah pogovorijo z mentorji bralne značke – to so razredni učitelji in učitelji slovenščine. Knjige izbirajo po svojih željah. Lahko si pomagajo s priporočilnim seznamom, ki je na voljo v knjižnici. Priporočamo, da ob leposlovnih delih (pesmi, zgodbe, pravljice) prebirajo tudi poučne knjige.
V aprilu – mesecu knjige, priredimo zaključek bralne značke, na katerega ponavadi povabimo zanimive literarne ustvarjalce, na zadnji dan šole pa podelimo različna bralna priznanja.

PRIPOROČILNI SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO 2023/2024:

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

 

DOBRI BRALEC 2023/2024

Že sedemindvajseto leto bomo izvajali šolski projekt “Dobrega bralca” kot dodatno spodbudo in motivacijo za branje. Vsi učenci, ki boste poleg prebranih knjig za opravljeno bralno značko, prebrali še 10 knjig, boste dobili pohvalo dobrega bralca in knjižno nagrado. Mentorji dobrih bralcev od 1. do 5. razreda so učitelji razredniki, od 6. do 9. razreda pa knjižničarka.

Učenci predmetne stopnje: obnove prebranih knjig podajte pisno ali ustno knjižničarki najkasneje do petka, 10. maja 2024!!

 

EKO BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Na naši šoli poteka tudi posebna bralna značka z ekološko tematiko. Zato tudi nosi ime EKO BRALNA ZNAČKA. Z njeno pomočjo se učenci seznanjajo z okoljsko problematiko vse od prvega pa do devetega razreda.

PRIPOROČILNI SEZNAMI KNJIG ZA EKO BRALNO ZNAČKO:

1. – 3. RAZRED

4. – 6. RAZRED

7. – 9. RAZRED

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI READING BADGE 2023/2024

Navodila za tekmovalce (4. do 9. razred)

Seznam knjig (3. do 9. razred)

Dostopnost