NPZ

Publikacija z naslovom Informacije za učence in starše je dostopna na naslednjih naslovih: http://www.ric.si in http://eric.ric.si.


 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

NPZ v 9. razredu bo potekalo iz:

– slovenščine,

– matematike,

– tretjega predmeta (domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in angleščina– na naši šoli iz angleščine).

Enajsto leto (drugače bi bilo dvanajsto, vendar je v šolskem letu 2019/20 odpadlo) pa se bo na naši šoli nacionalno preverjanje znanja izvajalo tudi v 6. razredu, in sicer obvezno za vse učence iz 3 predmetov: slovenščine, angleščine in matematike.

DATUM – DAN AKTIVNOSTI 
ČET, 1. september 2022 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda na posamezni šoli opravljali NPZ.
SRE, 30. november 2022 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
PON, 8.  maj 2023 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
SRE, 10. maj 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
SRE, 10. maj 2023

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

SRE, 31. maj 2023

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu. Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

ČET, 1. junij 2023 in

PET, 2. junij 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

TOR, 6. junij 2023 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu. Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

SRE, 7.  junij 2023 in

ČET, 8. junij 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
PON, 12.  junij 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
ČET, 15. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.
PET, 16. junij 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
PET, 23. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 6. razreda.