NPZ

Publikacija z naslovom Informacije za učence in starše je dostopna na naslednjih naslovih: http://www.ric.si in http://eric.ric.si.

 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

Na naši šoli se bo letos izvajalo nacionalno preverjanje znanje iz 3 predmetov v 9. razredu.

NPZ v 9. razredu bo potekalo iz:

– slovenščine,

– matematike,

– tretjega predmeta (fizike, likovne umetnosti, angleščine in zgodovine – na naši šoli iz fizike).

 

Dvanajsto leto (drugače bi bilo trinajsto, vendar je v šolskem letu 2019/20 odpadlo) pa se bo na naši šoli nacionalno preverjanje znanja izvajalo tudi v 6. razredu, in sicer obvezno za vse učence iz 3 predmetov: slovenščine, angleščine in matematike.

 

DATUM – DAN

AKTIVNOSTI

 

PET, 1. september 2023 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda na posamezni šoli opravljali NPZ.
ČET, 30. november 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
TOR, 7.  maj 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
ČET, 9. maj 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
PON, 13. maj 2024

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

PON, 3. junij 2024

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

TOR, 4. junij 2024

in

SRE, 5. junij 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

PET, 7. junij 2024

 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

PON, 10.  junij 2024

in

TOR, 11. junij 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

PON, 10.  junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
PET, 14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 9. razreda.

SRE, 19. junij 2024

 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
PON, 24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih na NPZ za učence 6. razreda.

 

 

Dostopnost