Načrti – Šolski sklad

V letu 2022 in v šolskem letu 2022/23 smo si zastavili naslednje cilje (realizirali jih bomo glede na višino prispelih finančnih sredstev in omejitve):

  • ureditev kotičkov za učence in nabava peskovnika: cca. 3.500€;
  • plačilo DJ-ja za božično-novoletno zabavo učencev šole: cca. 250,00€ (če bo izvedeno);
  • kritje stroškov za novoletno predstavo za učence razredne stopnje in oddelke starejših otrok v vrtcu: cca. 500,00€ (če bo glede na razmere izvedljivo);
  • prevoz učencev med Bevkami in Dragomerjem: 150,00€;
  • subvencije za šole v naravi, letovanja in zimovanja otrokom iz socialno ogroženih družin: glede na finančne možnosti in stanje na računu šolskega sklada;
  • kritje stroškov prevoza na določene prireditve in tekmovanja;
  • kritje stroškov prireditve za zaključek bralne značke – obisk pisatelja ali pesnika (cca. 400,00€ za 2 ponovitvi);
  • kritje stroškov prevoza na nagradni izlet za uspešne učence (cca. 350,00€);
  • nabava likovnega materiala (cca. 3.500,00 € – nabava za tekoče in naslednje šolsko leto);
  • nastop Nika Škrleca na temo »Sobe spomina« za nadarjene učence. 
Dostopnost