Prispevki v šolski sklad

Veseli bomo vsakršnega prostovoljnega prispevka, ki ste ga pripravljeni in zmožni nameniti.

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na poslovni račun:

OŠ LOG–DRAGOMER, SI56 0140 8600 0000 063

SKLIC 00 3999000, BIC koda: BSLJSI2X

 

Spoštovani starši/skrbniki otrok, ki obiskujejo OŠ Log – Dragomer in Vrtec Log – Dragomer!

Na naši šoli že šestnajsto leto deluje šolski sklad. Ustanovljen je bil z namenom, da prostovoljni prispevki staršev, donatorjev in sponzorjev omogočijo nakup dopolnilne opreme za boljše bivanje naših otrok v šoli in vrtcu, pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin in različne dodatne vsebine v šoli in vrtcu. Zaradi sprememb v zakonodaji je bil v decembru 2021 sprejet nov Sklep o ustanovitvi šolskega sklada na naši šoli, konec februarja 2022 pa so bili na seji Sveta zavoda imenovani novi člani Upravnega odbora šolskega sklada.

Do sedaj smo z vašimi prispevki sofinancirali nakup igral v šoli in vsako leto financirali novoletne zabave za otroke. Sofinancirali smo tudi šole v naravi, zimovanja in letovanja za več otrok, ki obiskujejo vrtec ali šolo in zagotovili del sredstev za zunanja igrala pred podružnico v Bevkah in v vrtcu. Krili smo stroške nabave senčnikov za vrtec in šolo, poganjalnikov in dveh ponjav s senčnikoma za peskovnika v vrtcu ter učnih sredstev in likovnega materiala za šolo in vrtec. Krili smo tudi stroške prevoza na nekatere prireditve, tekmovanja in nagradne izlete otrok.

 

Prejeta plačila v letu 2021 in 2021 (od 1. 1. 2021 do 19. 10. 2022):

– starši v šolskem letu 2020/21 in 2021/22  (od 1. 1. do 31. 12. 2021): 2.268,00 € – položnice so bile izdane dvakrat;

– starši v in donacije v šolskem letu 2021/22 (od 1. 1. 2022 do 19. 10. 2022): 1.780,00 €

– prenos sredstev iz prejšnjih let (na dan 1. 1. 2021): 6.161,86 €

Skupaj: 10.209,86 €

 

Poraba sredstev v letu 2021 in 2022 (od 1. 1. 2021 do 19. 10 2022):

 • subvencioniranju šole v naravi učencem in otrokom ki tega ne zmorejo (za 3 otroke za zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2021/22 – skupaj v višini 122 € , vse ostale šole v naravi pa so odpadle ali pa se jih učenci niso udeležili ali niso dali vlog),
 • za plačilo Ambasadorjeva nasmeha: 50,00 €;
 • zaključek bralne značke – Boštjan Gorenc (2 ponovitvi): 328,50 €;
 • zaključek bralne značke 2022 – Sebastijan Pregelj (2 ponovitvi): 275,00 €;
 • za nakup likovnih potrebščin za učence: 2.131,70 € v letu 2021;
 • za nakup likovnih potrebščin za učence: 2.161,96 € v letu 2022

Skupaj porabljeno: 5.069,16 €

Stanje (na dan 19. 10. 2022): 5.140,70 €

V letu 2022/23 smo si zastavili naslednje cilje (realizirali jih bomo glede na višino prispelih finančnih sredstev in omejitve):

 • ureditev kotičkov za učence in nabava peskovnika: cca. 3.500 €;
 • plačilo DJ-ja za božično-novoletno zabavo učencev šole: cca. 250,00 € (če bo izvedeno);
 • kritje stroškov za novoletno predstavo za učence razredne stopnje in oddelke starejših otrok v vrtcu: cca. 500,00 €
 • prevoz učencev med Bevkami in Dragomerjem: 250,00 €;
 • subvencije za šole v naravi, letovanja in zimovanja otrokom iz socialno ogroženih družin: glede na finančne možnosti in stanje na računu šolskega sklada;
 • kritje stroškov prevoza na določene prireditve in tekmovanja;
 • kritje stroškov prireditve za zaključek bralne značke – obisk pisatelja ali pesnika (cca. 400,00 € za 2 ponovitvi);
 • kritje stroškov prevoza na nagradni izlet za uspešne učence (cca. 350,00 €);
 • nabava likovnega materiala (cca. 3.500,00 € – nabava za tekoče in naslednje šolsko leto);
 • nastop Nika Škrleca na temo »Sobe spomina« za nadarjene učence.

Predsednica šolskega sklada: Kaja Lenič

 

 

 

Dostopnost