Prispevki v šolski sklad

Veseli bomo vsakršnega prostovoljnega prispevka, ki ste ga pripravljeni in zmožni nameniti.

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na poslovni račun:

OŠ LOG–DRAGOMER, SI56 0140 8600 0000 063

SKLIC 00 3999000, BIC koda: BSLJSI2X

 

Spoštovani starši/skrbniki otrok, ki obiskujejo OŠ Log – Dragomer in Vrtec Log – Dragomer!

Na naši šoli že petnajsto leto deluje šolski sklad. Ustanovljen je bil z namenom, da prostovoljni prispevki staršev, donatorjev in sponzorjev omogočijo nakup dopolnilne opreme za boljše bivanje naših otrok v šoli in vrtcu, pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin in različne dodatne vsebine v šoli in vrtcu. Zaradi sprememb v zakonodaji je bil v decembru sprejet nov Sklep o ustanovitvi šolskega sklada na naši šoli, konec februarja pa so bili na seji Sveta zavoda imenovani novi člani Upravnega odbora šolskega sklada. Po novem bo namreč možno nameniti od posameznega rezidenta del dohodnine za posamezno leto – do največ 1 % donacije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in ZOFVI (Ur. l. RS. št. 172/21), če je sklad zavoda uvrščen v seznam upravičencev do donacij (kar pa naša šola izpolnjuje).

 

Prejeta plačila v letu 2021 in 2021 (od 1. 1. 2021 do 20. 4 2022):

– starši v šolskem letu 2020/21 in 2021/22  (od 1. 1. do 31. 12. 2021): 2.268,00 € – položnice so bile izdane dvakrat;

– starši v in donacije v šolskem letu 2021/22 (od 1. 1. 2022 do 20. 4. 2022): 595,00 €

– prenos sredstev iz prejšnjih let (na dan 1. 1. 2021): 6.161,86 €

Skupaj: 9.024,86 €

 

Poraba sredstev v letu 2021 in 2022 (od 1. 1. 2021 do 20. 4 2022):

  • subvencioniranju šole v naravi učencem in otrokom ki tega ne zmorejo (za 3 otroke za zimsko šolo v naravi v šolskem letu 2021/22 – skupaj v višini 122 € , vse ostale šole v naravi pa so odpadle ali pa se jih učenci niso udeležili),
  • za plačilo Ambasadorjeva nasmeha: 50,00 €;
  • zaključek bralne značke – Boštjan Gorenc (2 ponovitvi): 328,50 €;
  • za nakup likovnih potrebščin za učence: 2.131,70 € v letu 2021

Skupaj porabljeno: 2.632,20 €

 

Stanje (na dan 20. 4. 2022): 6.392,66 €

 

Predsednica šolskega sklada: Kaja Lenič