Šolski sklad – obvestilo

Spoštovani starši/skrbniki otrok, ki obiskujejo OŠ Log – Dragomer in Vrtec Log – Dragomer!

 

Na naši šoli že 17. leto deluje šolski sklad. Ustanovljen je bil z namenom, da prostovoljni prispevki staršev, donatorjev in sponzorjev omogočijo nakup dopolnilne opreme za boljše bivanje naših otrok v šoli in vrtcu, pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin in različne obogatitvene vsebine v šoli ter vrtcu. Zaradi sprememb v zakonodaji je bil v decembru 2022 sprejet nov Sklep o ustanovitvi šolskega sklada, konec februarja 2023 pa so bili na seji Sveta zavoda imenovani novi člani Upravnega odbora šolskega sklada.

Do sedaj smo z vašimi prispevki sofinancirali nakup igral v šoli in vsako leto financirali novoletne zabave za otroke. Sofinancirali smo tudi šole v naravi, zimovanja in letovanja za več otrok, ki obiskujejo vrtec ali šolo, in zagotovili del sredstev za zunanja igrala pred podružnico v Bevkah in v vrtcu. Krili smo stroške nabave senčnikov za vrtec in šolo, poganjalnikov in dveh ponjav s senčnikoma za peskovnika v vrtcu, sedežnega sestava za učence na matični šoli in učnih sredstev ter likovnega materiala za šolo in vrtec. Krili smo tudi stroške prevoza na nekatere prireditve, tekmovanja in nagradne izlete otrok.

 

Prejeta plačila v letu 2023 in 2024 (od 1. 1. 2023 do 21. 5. 2024):

– starši v šolskem letu 2022/23 (od 1. 1. do 31.  8. 2023): 1.250,00 € – položnice so bile izdane dvakrat;

– starši v šolskem letu 2023/24 (od 1. 9. 2023 do 21. 5. 2024): 1.240,00 € – položnice so bile izdane enkrat;

– donacija: 500,00 €;

– prihodki od božično-novoletnega bazarja na matični šoli: 3.031,20 €

– prihodki od božično-novoletnega bazarja v vrtcu: 1.411,20 €

– donacije iz dohodnin: 330,75 €;

– prenos sredstev iz prejšnjih let (na dan 1. 1. 2023): 3.816,45 €

Skupaj: 11.579,60 €

 

Poraba sredstev v letu 2023 in 2024 (od 1. 1. 2023 do 21. 5. 2024):

 • subvencioniranju šole v naravi učencem in otrokom ki tega ne zmorejo (za 3 otroke za šolo v naravi v šolskem letu 2022/23 skupaj v višini 160,00 €, v šolskem letu 2023/24 pa za 1 otroka v vrtcu v višini 50,00 € – skupaj 210,00 €),
 • zaključek bralne značke 2023 – Primož Suhodolčan (3 ponovitve): 590,00 €;
 • za predstavo Nika Škrleca za nadarjene učence na Vrhniki: 224,00 €;
 • delavnice Beremo z nasmehom: 175,00 €;
 • predstava v vrtcu Pika po svetu: 131,40 €;
 • stroški banke: 2,40 €;
 • za nakup likovnih potrebščin za učence v šolskem letu 2022/23: 113,31 €;
 • za nakup likovnih potrebščin za učence v šolskem letu 2023/24: 2.787,74 €.

Skupaj porabljeno: 4.233,85 €

 

Stanje (na dan 21. 5. 2024): 7.345,75 €

 

V šolskem letu 2023/24 smo si zastavili naslednje cilje (realizirali jih bomo glede na višino prispelih finančnih sredstev in omejitve):

 • nabava peskovnika na matični šoli: cca. 1.000 € (financiranje v deležu);
 • najem DJ-ja za božično-novoletno zabavo učencev šole: cca. 250,00 € (če bo potrebno plačilo);
 • kritje stroškov za novoletno predstavo za učence razredne stopnje in oddelke starejših otrok v vrtcu: cca. 500,00 €
 • prevoz učencev med Bevkami in Dragomerjem: cca. 260,00 – 300,00 €;
 • subvencije za šole v naravi, letovanja in zimovanja otrokom iz socialno ogroženih družin: glede na finančne možnosti in stanje na računu šolskega sklada;
 • financiranje delavnic Beremo z nasmehom (cca. 150,00 €);
 • kritje stroškov prevoza na določene prireditve in tekmovanja;
 • kritje stroškov prireditve za zaključek bralne značke – obisk pisatelja ali pesnika (cca. 400,00 € za 2 ponovitvi);
 • kritje stroškov prevoza na nagradni izlet za uspešne učence (cca. 500,00 €);
 • nabava likovnega materiala (cca. 2.500,00 – 3.000,00 € – nabava za naslednje šolsko leto) itd.

 

Sklepe pa bomo lahko realizirali le v primeru, če se bo na računu ponovno nabralo kaj denarja. Le v tem primeru bomo lahko nabavili likovni material za učence. V primeru, da se sredstev do sredine junija ne bo nabralo dovolj, pa ga boste starši morali nabaviti sami.

 

Na podlagi sklepov sestanka Upravnega odbora šolskega sklada Vam pošiljamo drugo položnico za prostovoljni prispevek v letošnjem šolskem letu. Naš predlog za prispevek na učenca ali otroka je v višini 10 €, lahko pa prispevate tudi več (glede na svoje finančne zmožnosti).

 

Člani upravnega odbora:                                                                                  Predsednik UA šolskega sklada:

Jana Brankovič                                                                                                  Denis Klampfer

Filip Božič                                                                                                           

Kristina Koprivec

Bojan Perić

Bojana Vogrinec                                                          

Mateja Zlobko

 

Dostopnost