Interesne dejavnosti – Predmetna stopnja

(6. – 9. razred)

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MIZŠ) Ur (drugi financerji) SK. UR OKVIRNI ČAS

*Mladinski pevski zbor Log – Dragomer

Orffova skupina

Mojca Lorber 4. – 9. *152 / 152

PON, 7.40  – 8.20

SRE, 7.40– 8.25

SRE, 12.55  – 13.40

ČET, 12.55  – 13.40

*Likovni krožek Valentina Hladnik 7. – 9. *38 / 38

TOR, 12.55 – 13.40 in

14.05 – 14.50 (vmes kosilo) in po dogovoru)

*Tehnični in prometni krožek Petja Pompe Kreže 6. – 9. *38 / 38

B: PON, 7.40  – 8.25

B: SRE, 12.55  – 13.40

Logika Patricija Podboj 6. – 7. 10 / 10 Po dogovoru!
Logika Janja Gabrovšek Šebenik 8. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Računalniški krožek Mateja Kregar

6. – 7.

8. – 9.

25 / 25

PON, 12.55  – 13.40

PET, 12.55  – 13.40

Jutranja telovadba Nina Ciuha Cerkovnik 6. – 9. 25 / 25 VT, TOR, 7.40 – 8.25
Ruščina – začetna Sonja Videčnik 6. – 9. 20 / 20 ČET, 7.40 – 8.25
Literarno novinarski krožek – šolsko glasilo

Maruša Brozovič

Denis Klampfer

7. – 9. 30 / 30 Po dogovoru!
Eko krožek Anica Maček Intihar
Tatjana Möscha
6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka Tatjana Möscha 6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Bralna značka PS

Mojca Bašič

Maruša Brozovič

Denis Klampfer

6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Angleška bralna značka PS

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Sonja Videčnik

6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Nemška bralna značka Anica Maček Intihar 7. – 9. 5 / 5 Po dogovoru!
Dejavnosti za nadarjene učence

Mojca Bašič

Maruša Brozovič

Barbara Horvat

Denis Klampfer

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Sonja Videčnik

Melita Zorc

Nina Ciuha Cerkovnik

Barbara Sigulin

4. – 9.

5

5

5

5

5

5

5

20

20

20

/ 95 Po dogovoru!
Knjižni(car) Urška Jesenko 6. – 9. / 20 20 Po dogovoru!
Dostopnost