Interesne dejavnosti – Predmetna stopnja

(6. – 9. razred)

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MVI) Ur (drugi financerji, doprinos) SK. UR OKVIRNI ČAS

*Mladinski pevski zbor Log – Dragomer

Orffova skupina

Mojca Lorber

4. – 9.

 

4. – 5.

6. – 9.

*152 / 152

TOR, 12.55  – 13.40

ČET, 12.55  – 13.40

ČET, 7.40 – 8.25

TOR, 7.40 – 8.25

*Likovni krožek Valentina Hladnik 6. – 9. *38 / 38

SRE, 14.05 – 14.50

in po dogovoru.

*Tehnični in prometni krožek Petja Pompe Kreže 6. – 9. *38 / 38 PET, 12.55  – 13.40
Logika Patricija Podboj Vrhovec 6. – 9. 15 / 15 Po dogovoru!
Ruščina – začetna Sonja Videčnik 6. – 9. 20 / 20 PON, 12.55 – 13.40
Literarno novinarski krožek – šolsko glasilo

Mojca Koren

Denis Klampfer

Polona Zdešar

7. – 9. 30 / 30 Po dogovoru!
Eko krožek Anica Maček Intihar
Tatjana Möscha
6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka Tatjana Möscha 6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Bralna značka PS

Petra Šabič Sušec

Mojca Koren

Denis Klampfer

6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Angleška bralna značka PS

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Sonja Videčnik

6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Nemška bralna značka Anica Maček Intihar 7. – 9. 5 / 5 Po dogovoru!
Dejavnosti za nadarjene učence

Petra Šabič Sušec

Barbara Horvat

Denis Klampfer

Mojca Koren

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Sonja Videčnik

Melita Zorc

Nina Ciuha Cerkovnik

Barbara Sigulin

4. – 9.

5

5

5

5

5

5

5

10

20

20

/ 85 Po dogovoru!
Knjižni(car) Urška Jesenko 6. – 9. / 20 20 Po dogovoru!
SKUPAJ:     *228  + 215 = 443 20 463  
Dostopnost