Interesne dejavnosti – Predmetna stopnja

Šolsko leto 2021 – 22

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MIZŠ) Ur (drugi financerji, doprinos) SK. UR OKVIRNI ČAS
*Mladinski pevski zbor Log – Dragomer

Orffova skupina

Mojca Lorber 4. – 9. *152 / 152 PON, 12.55  – 13.40

TOR, 12.55  – 13.40

PON, 7.40– 8.25

ČET, 7.40– 8.25

*Likovni krožek Valentina Hladnik 7. – 9. *38 / 38 SRE, 12.55 – 13.40
*Tehnični in prometni krožek Petja Pompe Kreže 6. – 9. *38 / 38 A SRE, 12.55  – 13.40

B TOR, 12.55  – 13.40

Ornitološki krožek

(ptice okoli nas)

Valentina Hladnik 6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Logika Patricija Podboj 6. – 7. 10 / 10 Po dogovoru!
Logika Janja Gabrovšek Šebenik 8. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Podjetniški krožek Nina Ciuha Cerkovnik 7. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Kitajščina Petra Šabič Sušec 6. – 9.

 

20 / 20 TOR, 12.55  – 13.40

 

Gledališki krožek – IMPRO Petra Šabič Sušec 6. – 9.

 

20 / 20 B PET, 12.55  – 13.40

 

Ritem kitara Mojca Lorber 6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Literarno novinarski krožek – šolsko glasilo Denis Klampfer

Petra Šabič Sušec

Mojca Bašič

7. – 9. 30 / 30 Po dogovoru!
Eko krožek Anica Maček Intihar
Tatjana Möscha
6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka Tatjana Möscha 6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Bralna značka PS Mojca Bašič

Denis Klampfer

Petra Šabič Sušec

6. – 9. 20 / 20 Po dogovoru!
Angleška bralna značka PS Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Tamara Merlini

6. – 9. 10 / 10 Po dogovoru!
Nemška bralna značka Anica Maček Intihar 7. – 9. 5 / 5 Po dogovoru!
Španska bralna značka Tamara Merlini 7. – 9. 5 / 5 Po dogovoru!
Dejavnosti za nadarjene učence Denis Klampfer

Melita Zorc

Nina Ciuha Cerkovnik

Barbara Sigulin

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Tamara Merlini

4. – 9. 5

5

20

20

10

10

10

/ 80 Po dogovoru!
Knjižničarski krožek Urška Jesenko 6. – 9. / 20 20 Po dogovoru!
SKUPAJ: *228  + 300 = 528 20 548

LEGENDA:

MT – mala telovadnica, VT – velika telovadnica, GPD – gimnastično plezalna dvorana

OPOMBA: *Sistemizirane ure interesnih dejavnosti!