Interesne dejavnosti – Razredna stopnja

Šolsko leto 2021 – 22

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MIZŠ) Ur (drugi financerji, doprinos) SK. UR OKVIRNI ČAS
*Otroški pevski zbor

OŠ Log – Dragomer

Mojca Lorber 1. b, 2. b

1. a, 2. a

3. a, b

*76 / 76 PON, 12.05 – 12.50

TOR, 12.05 – 12.50

PET, 12.05 – 12.50

*Kolesarski izpit Nina Ciuha Cerkovnik Vladimir Pahor 5. a

5. b

*20

*20

/ 40 tečajna oblika

(po 5 ur na učenca).

*Kaligrafija Klavdija Turk Suka 4. – 6. *38 / 38 TOR ali SRE

13.00 – 14.45

(vmes kosilo)

Športne igre in zlati sonček Romana Jemec Opeka

Špela Gabrovšek

1. a

1. b

20

20

/ 40 MT, ČET, 7.40 – 8.25

MT, ČET, 7.40 – 8.25

Športne igre in zlati sonček Romana Jemec Opeka

Špela Gabrovšek

2. a

2. b

20

20

/ 40 MT, PET, 7.40 – 8.25

MT, SRE, 7.40 – 8.25

Šah Polonca Peček 3. 20 / 20 ČET, 7.40 – 8.25
Športne igre in zlati sonček Katarina Grom

Polonca Peček

3. a

3. b

20

20

/ 40 VT, PET, 7.40 – 8.25

MT, TOR, 7.40 – 8.25

Križanke, uganke, rebusi Sonja Herič 2. – 3. 20 / 20 PON, 7.40–8.25
Evropejčki Sonja Herič 4. 24 / 24 TOR, 7.40–8.25
Kresnička Lidija Maček Mihačič 1. 15 / 15 Po dogovoru!
Kresnička Lidija Maček Mihačič 2. – 3. 15 / 15 Po dogovoru!
Pravljični krožek Lidija Maček Mihačič 1. 25 / 25 SRE, 7.40 – 8.25
Vrtnarski krožek Polonca Peček 3. 20 / 20 ČET, 13.20–14.05
Krožek za razmišljanje Janja Zadnikar 4. – 5. 25 / 25 PON 12.55 – 13.40
Nogomet Damjan Miklavčič 1. – 2.

3. – 5.

30

30

/ 60 PON, 15.00 – 16.00

ČET, 15.00 – 16.00

Lump naj bo! Kaja Lenič 4. – 5. 14 / 14 Po dogovoru!
Logika Kaja Lenič 4. – 5. 6 / 6 Po dogovoru!
Kolesarski izpit – teoretični del Janja Zadnikar

Kaja Lenič

Tanja Špehar

Helena Purkart

4. a

4. b

5. a

5. b

10

10

10

10

/ 40 Po dogovoru!
Literarno – novinarski krožek, šolski časopis Alja Vintar

Mojca Bašič

1. – 3.

4. – 6.

30 / 30 Po dogovoru!
Vesela šola Helena Purkart 4. – 5. 12 / 12 PET, 7.40 – 8.25
Kresnička Helena Purkart 4. – 5. 10 / 10 Po dogovoru!
Krpan Tanja Špehar 4. – 5. 15 / 15 MT, ČET, 7.40 – 8.25
Odbojka Jaka Grosar 4. – 5. 20 / 20 VT, ČET, 14.05 – 14.50
Košarka Vladimir Pahor 5. – 6. 20 / 20 VT, SRE, 7.40 – 8.25
Španščina – začetna Tamara Merlini 5. – 6. 20 / 20 Po dogovoru!
Nemščina – začetna in nadaljevalna Anica Maček Intihar 4. – 6. 20 / 20 Po dogovoru!
Mehurčki Sonja Herič

Klavdija Turk Suka

2. a

2. b

8

8

/ 16 Po dogovoru!
Bralna značka  in
knjižna nagrada
razredničarke 1. – 5. 75 / 75 Po dogovoru!
Angleška bralna značka Marjeta Jelovšek 3. 10 / 10 Po dogovoru!
Angleška bralna značka Anica Maček Intihar

Tamara Merlini

4. – 5. 10 / 10 Po dogovoru!
Eko bralna značka razredniki 1. – 5. 20 / 20 Po dogovoru!
Rolanje Špela Gabrovšek 1. – 3. 20 / 20 Po dogovoru!
Naša mala knjižnica I Urška Jesenko 3. / 20 20 Po dogovoru!
Plavalni tečaj Jaka Grosar

Špela Gabrovšek

1. / 30 30 18. – 22. 10. 2021,

od 13.00 do 16.00

SKUPAJ *154 + 702 = 856 50 906