Knjižnica – Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Na OŠ Log – Dragomer je organiziran učbeniški sklad, s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo učbenikov. Za vse učence od 1. do 9. razreda velja, da avtomatsko postanejo uporabniki šolskega učbeniškega sklada. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov v učbeniškem skladu OŠ Log – Dragomer, podpiše ODJAVNICO (spodaj). Odjavnico starši oddajo ali pošljejo upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do srede, 21. 6. 2023.

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Učenci si bodo učbenike izposodili prve šolske dni novega šolskega leta v šolski knjižnici.

Za učence 1. triletja so učna gradiva (delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Starši sami nabavite le potrebščine.

Delovne zvezke in potrebščine od 4. do 9. razreda kupite sami. Še posebej bodite pozorni pri nakupu šolskih potrebščin. Svetujemo, da kupite le tiste stvari, ki jih bo vaš otrok dejansko potreboval. Pri mnogih predmetih je zaželjeno, da si snov zapisujejo v zvezek, ki so ga uporabljali že preteklo šolsko leto in ga še niso napolnili. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno na podlagi ponudnika, ki vam je najugodnejši preko spleta ali osebno v knjigarni oziroma založbi. 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin 2023/24:

(za prikaz kliknite na posamezni razred)

1. RAZRED – matična šola

1. RAZRED – PŠ Bevke

2. RAZRED – matična šola

2. RAZRED – PŠ Bevke

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED 

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

ODJAVNICA 2023/24

Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. K njihovi ohranjenosti lahko prispevate tako, da jih po prejemu skrbno zavijete s samolepilnim ovitkom (priporočeno) in ob tem ne poškodujete črtne kode. Z učbeniki ravnate skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami.

Vračanje učbenikov

Ob izteku šolskega leta učenci vrnete nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morate odviti iz zaščitnih folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino. Višina je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika.

 

Upravljavka učbeniškega sklada na OŠ Log – Dragomer je knjižničarka Urška Jesenko, katera upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Dostopnost