Dnevi dejavnosti – 2. razred

Šolsko leto 2021 – 22

  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI
Kulturni dnevi dec. 2021 Gledališče v razredu – kamišibaj F. Štih, K. Turk Suka /
21. 1. 2022 Filmska predstava (Kino Dvor, Ljubljana) F. Štih prevoz (2,6 €), vstopnina (2,7 €)
22. 3. 2022 Kulturno umetniške vsebine za otroke z Lucijo Čirović (na šoli) M. Grandič vstopnina (5,5 €)
maj 2022 Evropejčki K. Turk Suka prevoz (3 €)
Naravoslovni dnevi 30. 9. 2021 Bohinj S. Herič prevoz (6,8 €), vstopnine (5 €)
apr. 2022 Poskusi F. Štih /
maj 2022 Življenjska okolja K. Turk Suka /
Tehniški dnevi 21. 9. 2021

20. 9. 2021

Varovanje okolja (1. a, b)

Varovanje okolja (1. c)

S. Herič /
19. 11. 2022 Eko delavnice (40-letnica šole) in tradicionalni slovenski zajtrk razredniki /
1. 3. 2022 Pustovanje in pustni običaji – delavnice F. Štih, K. Turk Suka /
Športni dnevi 14. 9. 2021 Pohod v Bevkah S. Herič, F. Štih prevoz do Bevk (2,5 €)
21. 10. 2022 Pohod na Planino R. J. Opeka prevoz (2,5 €), vodenje z vodnikom (1,5 €)
maj 2022 Trajnostna mobilnost Š. Gabrovšek /
jun. 2022 Atletika K. Turk Suka /
jun. 2022

 

Športne igre

Plavanje (Izola) – PŠ Bevke

D. Grom

M. Zlobko

/

prevoz za Bevke (cca. 10 € – denar od papirja)

 

Šola v naravi / / / /
Ekskurzija 30. 9. 2021 Bohinj (slap Savica, Dino park, jezero) S. Herič Glej zgoraj!
Druge aktivnosti okt. 2021/apr. 2022 Zbiralna akcija papirja razredniki /