Dnevi dejavnosti – 5. razred

Dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi                     5. razred  
  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI  
Kulturni dnevi 3. 10. 2022 Naravne in kulturne znamenitosti Škocjana H. Purkart v ceni ŠVN + voden ogled Škocjana (3,5 €)
19. 4. 2023 Muzikal Tajno društvo PGC, CD Vrhnika T. Špehar prevoz (6 €)
16. 5. 2023 Mestni muzej – EMONA H. Purkart prevoz (6 €), vstopnina (8 €)
Naravoslovni dnevi 9. 9. 2022 Razstava Moja Ljubljanica z delavnicami T. Špehar prevoz (6 €), vstopnina (5 €)
7. 10. 2022 Voda in zrak, Ankaran (ŠVN) T. Špehar v ceni ŠVN                                                    
jun. 2023 Naravna in kulturna dediščina, Logarska dolina H. Purkart prevoz (5,8 €), vstopnina (12 €)
Tehniški dnevi sep. 2022 Varno na kolo H. Purkart /
okt./nov. 2022 Gonila H. Purkart /
18. 11. 2022 Eko delavnice in tradicionalni slovenski zajtrk T. Špehar /
feb. 2023 Toplotni izolatorji in prevodniki H. Purkart /
Športni dnevi 4. 10. 2022 Plavanje, Ankaran (ŠVN) J. Grosar v ceni ŠVN
5. 10. 2022 Orientacija, Ankaran (ŠVN) J. Grosar /
6. 10. 2022 Jesenski pohod po slovenski obali (ŠVN) D. Grom v ceni ŠVN
jan./feb. 2023 Dvoranski športi in gibalne igre ali pohod – BIT T. Špehar prevoz (6 €), vstopnina (9 €)
maj 2023 Atletski športni dan T. Špehar /
           

 

Šola v naravi 3. – 7. 10. 2022

Letna šola v naravi, Vile Adriatic, Ankaran

(1 x ND, 3 x ŠD, 1 x KD)

T. Špehar prevoz, bivanje, stroški strokovnih delavcev    (124 €)
Ekskurzija jun. 2023

Naravna in kulturna dediščina, Logarska dolina

(vodenje po naravni in etnografski poti, ogled slapov Palenk, Črna in Rinka)

H. Purkart Glej zgoraj!
Druge aktivnosti celo šolsko leto

Kolesarski izpit – poligon

Kolesarski izpit – praktični del: vključevanje v promet

H. Purkart, T. Špehar

N. Ciuha Cerkovnik,

D. Grom

celo šolsko leto
okt. 2022/apr. 2023 Zbiralna akcija papirja razredniki /
Dostopnost