Interesne dejavnosti – PŠ Bevke

PŠ BEVKE (1. – 5. razred) 

Naziv Mentor/-ica Razred

Ur

(MVI)

Ur (drugi financerji, doprinos) SK. UR OKVIRNI ČAS
Otroški pevski zbor Bevke Mojca Lorber 1. – 2.
3. – 5.
*76 / 76

SRE, 12.05 – 12.50

SRE, 13.15 – 14.00

Kolesarski izpit Domen Grom 5. c *15 / 15

tečajna oblika

(po 5 ur na učenca).

Športne igre in zlati sonček Fabijana Štih 2. 15 / 15 PET, 7.40 – 8.25
Športne igre in zlati sonček

Andreja Godina

 

 3. 15 / 15 ČET, 7.40 – 8.25
Logika Sandra Jovanov 4.  – 5. 6   6 Po dogovoru v sep. 2023!
Vesela šola Sandra Jovanov 4.  – 5. 12 / 12 PON, 7.40 – 8.25
Znam več Sandra Jovanov 5. 10 / 10 ČET, 7.40 – 8.25
Pravljične urice Fabijana Štih 1. – 2. 20   20 ČET, 7.40 – 8.25
Naša mala knjižnica in literarni krožek Sergeja Poženel

3. – 4.

5.

20

20

 

20

20

PET, 7.40 – 8.25

ČET, 7.40 – 8.25

Dramski krožek Andreja Godina 3. 20   20 SRE, 7.40 – 8.25
Športne igre in Krpan Marjeta Jelovšek 4. – 5. 20   20 PON, 7.40 – 8.25
Rolanje Domen Grom 1. – 3. 12 / 12 Po dogovoru!
Mehurčki Fabijana Štih 2. 5   5 TOR, 7.40 – 8.25
Ustvarjalnice Matjaž Grandič 1. 20 / 20 SRE, 7.40 – 8.25
Bralna značka in knjižna nagrada razredniki 1. – 5. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka razredniki 1. – 5. 10 / 10 Po dogovoru!
Angleška bralna značka

Marjeta Jelovšek

Sonja Videčnik

1. – 3.

4. – 5.

5 / 5 Po dogovoru!
Kolesarski izpit – teoretični del Sergeja Poženel 4. 10 / 10 Po dogovoru!
*Nogomet Damjan Miklavčič 1. – 5. 30 / 30 TOR, 15.15 – 16.00
Plavalni tečaj Domen Grom 1. 15 / 15

16. – 20. 10. 2023,

od 13.00 do 16.00

SKUPAJ    

*91 + 285

 = 376

/ 376  

*Nogomet bo organiziran, če bo prijavljenih in bo hodilo na ID vsaj 10 učencev.

 

Dostopnost