Interesne dejavnosti – PŠ Bevke

PŠ BEVKE (1. – 4. razred) 

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MIZŠ) Ur (drugi financerji) SK. UR OKVIRNI ČAS
*Otroški pevski zbor Bevke Mojca Lorber

1. – 2.

3. – 4.

*76 / 76

PON, 12.05 – 12.50

PON, 13.25 – 14.10

Športne igre in zlati sonček Mateja Zlobko 1. 30 / 30 SRE, 12.05 – 12.50
Kresnička Mateja Zlobko 1. 5 / 5 SRE, 12.05 – 12.50
Športne igre in zlati sonček

Fabijana Štih

Andreja Godina

2.

3.

10

10

/ 20

TOR, 7.40 – 8.25

TOR, 7.40 – 8.25

Kresnička Mateja Zlobko 2. – 3. 6 / 6 Po dogovoru!
Pravljični krožek Fabijana Štih 1. – 3. 20 / 20 PON, 7.40 – 8.25
Dramski krožek Andreja Godina 1. – 4. 25 / 25 SRE, 7.40–8.25
Kresnička Sandra Jovanov 4. 10 / 10 PET, 7.40 – 8.25
Športne igre in Krpan Marjeta Jelovšek 4. 20   20 ČET, 7.40–8.25
Logika Sandra Jovanov 4. 6   6 PET, 7.40 – 8.25
Vesela šola Sandra Jovanov 4. 12 / 12 TOR, 7.40 – 8.25
Kolesarski izpit – teoretični del Sandra Jovanov 4.   10 / 10 Po dogovoru!
Rolanje Domen Grom 1. – 4. 16 / 16 Po dogovoru!
Tehnike risanja Matjaž Grandič 2. – 3. 20 / 20 PET, 7.40 – 8.25
Bralna značka in knjižna nagrada razredniki 1. – 4. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka razredniki 1. – 4. 10 / 10 Po dogovoru!
Angleška bralna značka

Marjeta Jelovšek

Sonja Videčnik

1. – 3.

4.

10

5

/ 15 Po dogovoru!
*Nogomet Damjan Miklavčič 1. – 4. 25 / 25 SRE, 15.15 – 16.00
Plavalni tečaj Domen Grom 1. / 10 10

17. – 21. 10. 2022,

od 13.00 do 16.00

             

*Nogomet bo organiziran, če bo prijavljenih in bo hodilo na ID vsaj 10 učencev.

 

Dostopnost