Interesne dejavnosti – PŠ Bevke

Šolsko leto 2021 – 22

Naziv Mentor/-ica Razred Ur (MIZŠ) Ur (drugi financerji, doprinos) SK. UR OKVIRNI ČAS
*Otroški pevski zbor Bevke Mojca Lorber 3. – 5
1. – 2.
*76 / 76 SRE, 12.05 – 12.50

SRE, 12.55 – 13.40

*Kolesarski izpit Sandra Jovanov 5. *15 / 15 Po dogovoru!
Športne igre in zlati sonček Mateja Zlobko 1. – 3. 20 / 20 TOR, 7. 35 – 8.20
Igrarije Fabijana Štih 1. – 3. 20 / 20 SRE, 7. 40 – 8.25
Mehurčki Fabijana Štih 2. 8   8 ČET, 7. 40 – 8.25
Mladi vrtičkarji Fabijana Štih 1. – 3. 6 / 6 Po dogovoru!
Kresnička Mateja Zlobko 1. – 3. 10   10 ČET, 12.05 – 12.50
Športne igre in Krpan Andreja Godina 4. – 5. 20   20 TOR, 7.40–8.25
Logika Sandra Jovanov 4. – 5. 6   6 ČET, 7. 40 – 8.25
Vesela šola Sandra Jovanov 4. – 5. 12 / 12 ČET, 7. 40 – 8.25
Kolesarski izpit – teoretični del Sandra Jovanov 4. c + 5. c

 

10 / 10 Po dogovoru!
Kresnička Sandra Jovanov 4. – 5. 10 / 10 ČET, 12.55 – 13.40
Rolanje Domen Grom 1. – 5. 16 / 16 Po dogovoru!
Branje za dobro jutro Andreja Godina 3. 15   15 PON, 7.40–8.25
Evropejčki Matjaž Grandič  3. 20 / 20 PET, 7. 40 – 8.25
Pravljični krožek Urška Žabot 1. 25 / 25 PET, 7. 40 – 8.25
Bralna značka in knjižna nagrada razredniki 1. – 5. 20 / 20 Po dogovoru!
Eko bralna značka razredniki 1. – 5. 10 / 10 Po dogovoru!
Angleška bralna značka Marjeta Jelovšek

Tamara Merlini

1. – 3.

4. – 5.

10

5

/ 5 Po dogovoru!
*Nogomet Damjan Miklavčič 1. – 5. 30 / 30 SRE, 15.15 – 16.00
Plavalni tečaj Domen Grom 1. / 10 10 18. – 22. 10. 2021,

od 13.00 do 16.00

SKUPAJ     *91 + 273

 = 364

10 364  

 

*Nogomet bo organiziran, če bo prijavljenih in bo hodilo na ID vsaj 10 učencev.