Knjižnica – Izposoja

 • Šolska knjižnica je namenjena učencem in vsem zaposlenim na OŠ Log – Dragomer. Odprta je za vse male in velike, ki iščejo znanje, informacije in zabavo v naši hiši učenosti.
 • Ob vpisu prejmete izkaznico, brez katere si ni mogoče izposoditi gradiva. Izkaznica ni prenosljiva in velja vsa leta šolanja.
 • V knjižnici se lahko oglasite vsak dan, vendar morate upoštevati urnik knjižnice. Ker v knjižnici poteka tudi pouk, pokažite svojo uvidevnost in ne trkajte na vrata.
 • V knjižnici si lahko izposodite leposlovne, poučne in druge strokovne knjige. Poleg tega pa knjižnica omogoča, da prebirate in listate revije, časopise in referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni …). To gradivo si lahko izposodite samo v čitalnici.
 • Izposojevalni rok za knjige je 21 dni. Po preteku roka morate knjižno gradivo vrniti ali podaljšati še za eno dobo, razen tistega, ki je rezervirano. Knjig za domače branje ne podaljšujemo!
 • Knjige za angleško, nemško in špansko bralno značko si lahko izposodite za 7 dni, brez možnosti podaljšanja.
 • Zamudnike obvešča knjižničarka in razrednik s pomočjo mesečnega seznama nevrnjenega gradiva.
 • Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo 1 knjigo, učenci 2. in 3. razreda 3 knjige, učenci ostalih razredov pa največ 5 knjig.
 • Vsi uporabniki knjižnice so dolžni s knjižničnim gradivom skrbno ravnati in ga vrniti v dogovorjenem roku, najkasneje pa ob koncu šolskega leta.
 • Uporabniki so dolžni pred izposojo in pred vrnitvijo pregledati in opozoriti na morebitne poškodbe.
 • V primeru, da uporabniki gradivo poškodujejo ali izgubijo, ga nadomestijo z novim v dogovoru s knjižničarko.
 • Nerednim uporabnikom se izposoja omogoča šele tedaj, ko poravnajo vse obveznosti.
 • Fotokopiranje gradiva je možno samo v skladu z zakonom o avtorskih pravicah in samo gradivo, ki je last šolske knjižnice.
 • Vsi uporabniki šolske knjižnice so dolžni v skladu s hišnim redom šole, katerega del je tudi knjižnični red, s knjižničnim gradivom in opremo skrbno ravnati in ga uporabljati v skladu z navodili.
 • Storitve knjižnice so za uporabnike brezplačne.
 • Za red in skrbno ravnanje s knjižničnim gradivom v knjižnici skrbijo vsi uporabniki knjižnice in knjižničarka.

Knjižnica je prostor, ki zahteva kulturno obnašanje!

Dostopnost