Vizija in poslanstvo

Vizija šole se glasi:

Naše vrednote so znanje, prijateljstvo in sodelovanje, naša prihodnost pa radost življenja.

Temeljne vrednote vzgojnega načrta, ki jim sledimo, so izbrali učenci, učitelji in starši. So naša vzgojna usmeritev in temelj naše vizije.
Skupne vrednote učencev, staršev in zaposlenih na šoli so: znanje, prijateljstvo, poštenost, mir, strpnost in varnost.

Poslanstvo naše šole in vrtca je vzgojiti otroka/učenca, ki je:

  • pripravljen na nadaljnje izobraževanje,
  • s prebujeno ustvarjalnostjo, sposobnostmi, spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, potrebnimi za kasnejši uspeh na svoji razvojni poti ter zasnovanim kritičnim pogledom na svet kot samostojna, ustvarjalna, samozavestna, strpna, poštena in odgovorna osebnost.
Dostopnost