Knjižnica – Red

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

ČESA V KNJIŽNICI NE POČNEM?

 • Ne jem in ne pijem.
 • Se ne lovim in skrivam.
 • Ne vpijem.
 • Ne tekam po knjižnici.
 • Ne hodim po sedežih.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne pretepam.
 • Ne trgam in uničujem knjig.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Se ne norčujem iz mlajših.

S TAKŠNIM POČETJEM MOTIM DRUGE, ZATO ME BO KNJIŽNIČARKA PROSILA, DA MORAM ZA TISTI DAN ZAPUSTITI KNJIŽNICO.

KAJ PA V KNJIŽNICI LAHKO POČNEM?

 • Berem knjige in revije.
 • Pišem referate, seminarske naloge.
 • Najdem svoj mir.
 • Se učim.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se pogovarjam s prijatelji, vendar ne preveč naglas.
 • Rešujem knjižne uganke.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Uporabljam računalnik.
 • Pomagam mlajšim učencem.

UČITELJI, STARŠI IN KNJIŽNIČARKA SO ZADOVOLJNI, ČE VSE NAŠTETO ČIM VEČKRAT PONAVLJAM.

Zelo dobro se v knjižnici počutijo besede dober dan, nasvidenje, prosim in hvala – to so čudežne besede, ki odpirajo vsa vrata.

 

UPORABA RAČUNALNIKA

Računalnik uporabljam za:

 • iskanje gradiva po spletnem katalogu COBISS+,
 • pisanje in oblikovanje besedil,
 • iskanje informacij preko interneta, povezane s poukom in šolskim delom.

Prepovedano je:

 • obiskovanje spornih strani na internetu,
 • vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic),
 • brisanje nameščenih programov,
 • spreminjanje nastavitev,
 • nameščanje programov,
 • igranje iger,
 • uporaba internetnih klepetalnic,
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

Uporaba računalnika je omejena na 20 minut. Kadar je računalnik prost, ga lahko učenci uporabljajo tudi dalj časa. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. Če uporabniki ne upoštevajo pravil, se jim odvzame pravica do uporabe računalnika. Prednost imajo tisti, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. Računalnik je na voljo vsak dan od 12.00 do 14.00!

Dostopnost