Dnevi dejavnosti – 8. razred

Šolsko leto 2021 – 22

  DATUM VSEBINA VODJA OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI
Kulturni dnevi 17. 9. 2021 Znamenitosti Bohinja in Triglavski narodni park (v ŠVN) učitelji CŠOD, razredniki v ceni ŠVN
22. 10. 2021 Po poti kulturne dediščine  – Čopova hiša (dnevni CŠOD) D. Klampfer prevoz (7,3 €), vodenje (2 €), vstopnine (6 €)
24. 12. 2021 Gledališka predstava D. Klampfer vstopnina (5 €)
Naravoslovni dnevi 13. 9. 2021 Vpliv hoje na človekovo psihosomatično stanje učitelji CŠOD, razredniki v ceni ŠVN
nov. 2021 Merjenja P. Pompe Kreže /
jan./feb. 2022 Kemijski poskusi U. Keber /
Tehniški dnevi 15. 9. 2021 Vreme, orientacija in prva pomoč v gorah (ŠVN) učitelji CŠOD, razredniki v ceni ŠVN
29. 9. 2021 Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik M. Zorc prevoz (cca. 1 €), vstopnina (cca. 5,5 €)
19. 11. 2021 Eko delavnice (40-letnica šole) in tradicionalni slovenski zajtrk razredniki /
1. 3. 2022 Pust in pustni običaji V. Hladnik /
Športni dnevi 14. 9. 2021 Kolesarjenje in kanuizem (ŠVN) učitelji CŠOD, razredniki v ceni ŠVN
16. 9. 2021 Celodnevni pohod (ŠVN) učitelji CŠOD, razredniki v ceni ŠVN
jan./feb. 2022 Zimski športni dan V. Pahor

 

pohod (/), drsanje (cca. 4 € + 2,5 €), smučanje (cca. 20 €), fitnes (cca. 9 €)
maj 2022 Atletika V. Pahor /
jun. 2022 Pohod na Ključ ali kolesarjenje V. Pahor /

 

Šola v naravi 13. – 17. 9. 2021 Naravoslovno-športna šola v naravi v CŠOD Bohinj (1xKD, 1xND, 1xTD, 2xŠD) P. Pompe Kreže Prevoz, bivanje, stroški strokovnih delavcev

(cca. 110 €)

Ekskurzija 29. 9. 2021 Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik M. Zorc Glej zgoraj!
Druge aktivnosti 8. 12. 2021 (8. a)

15. 12. 2021 (8. b)

Zdravniški pregled v ZD Vrhnika razredniki prevoz na Vrhniko (do 5 €, če stroškov ne bi pokrila Občina Log – Dragomer)!
okt. 2021/apr. 2022 Zbiralna akcija papirja razredniki /