OBVESTILO – ZADNJI ŠOLSKI DAN

Spoštovani!

V skladu z Letnim delovnim načrtom OŠ Log – Dragomer 2023/24 ter šolskim koledarjem imamo v ponedeljek, 24. junija 2024 zadnji šolski dan, ko bodo učenci prejeli spričevala ter vse ostale dokumente. Pred tem datumom jih žal ne moremo izdajati.

Šola bo odprta od 6.25 dalje, ko bo za učence organizirano jutranje varstvo tako kot doslej. Pouka, ki običajno poteka ob predurah, na ta dan ne bo. Vse dejavnosti se bodo pričele ob 8.30 uri in končale najkasneje do 12.00.

Vsi prisotni učenci bodo imeli organizirano dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico kot običajno. Tudi podaljšano bivanje bo na šoli organizirano kot običajno. Učenci bodo ta dan imeli kosilo že od 12.00 dalje (tudi v oddelkih podaljšanega bivanja) in se bo zaključilo najkasneje do 13.00.

Če bo Vaš otrok predčasno zaključil šolsko leto, mora razredniku vrniti ključek garderobne omarice (velja za učence od 4. razreda dalje) in ključek za kosilo (kdo ga ima). Zaradi naročanja živil in priprave obrokov Vas prosimo, če poskrbite za pravočasno odjavo šolske prehrane.

Zaradi generalnega čiščenja naj otrok najkasneje do petka, 21. 6. 2024 v celoti izprazni garderobno omarico oziroma odnese vse svoje stvari domov. Kasneje za preostale stvari šola ne bo prevzemala odgovornosti.

V skladu s 5. odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. list RS, št. 50/12, 56/12-popr., 20/19, 36/19 in  56/22) pa učenci, ki jih zadnji dan ne bo v šoli, lahko osebno ali pa njihovi starši/skrbniki te dokumente v času od  26. do 30. junija (in izjemoma še do ponedeljka, 1. 7. 2024) in nato od 16. do 20. avgusta 2024 (in izjemoma še do petka, 30. 8. 2024) prevzamejo v času uradnih ur v tajništvu šole.

Jutranji avtobusni prevoz in prevoz s kombijem bo organiziran tako kot običajno. Učenci 7. in 8. razredov naj pridejo v šolo s prvim šolskim avtobusom, ostali učenci pa z naslednjim. Avtobus bo učence odpeljal domov po končani 4. šolski uri, in sicer ob 12.15 (prednostno za učence od 6. do 8. razreda in za tiste, ki nimajo kosila) in ob 12.50 (za učence od 1. do 5. razreda in tiste, ki bodo imeli kosilo). Prevoza s šolskim avtobusom ob 13.30 in ob 14.10 ne bo, prav tako tudi ne prevoza s kombijem v Bevke, ker bodo učenci z dejavnostmi končali najkasneje do 12. ure.

Hvala vsem za dobro sodelovanje in vso podporo v tem šolskem letu.

Želimo Vam prijetne in brezskrbne počitnice.

V imenu kolektiva OŠ Log – Dragomer,                                               

Mihaela Mrzlikar, ravnateljica

Zadnji šolski dan

 

Dostopnost