Teden kulturne dediščine

V oktobru smo v tednu kulturne dediščine, ki je imel letos naslov “Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici”, spoznavali pletarstvo  -pomemben del naše kulturne dediščine. Učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost so bili pri pletenju košaric zelo spretni. S spoznavanjem tehnike pletenja smo izrazili spoštovanje do naših prednikov, ki so pletarstvu posvečali veliko več časa in krepili zavedanje, da je to dragocena zapuščina naših prednikov.

Valentina Hladnik

Dostopnost