Varno in spodbudno učno okolje

V 3-letni razvojni projekt VSUO Varno in spodbudno učno okolje), ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, smo se vključili v šol. letu 2020/21. Ožja projektna skupina je že opravila izobraževanja v 3 modulih v obsegu 24 ur (Odnosi in počutje, Socialna in čustvena pismenost in empatija, Nezaželeno vedenje: razlogi, preprečevanje in ukrepanje). V šolskem letu 2021/22 bodo izvedeni še 3 izbirni moduli (predvidene teme so: Občutljive oz. ranljive skupine otrok in mladostnikov, Psihološka odpornost, duševno zdravje in psihično blagostanje, Sodelovanje s starši kot pomemben vidik VSUO, Vodenje skupinskih procesov, vpeljevanje sprememb in kolegialno podpiranje, Integriteta in odnosna kompetenca strokovnih delavcev v VIZ).

Cilji projekta:

 • Udeleženci poglobijo zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva, skupine/ razreda, na ravni skupine in posameznika) in okrepijo veščine vodenja skupine/razreda za dobro vključenost otrok/učencev in zmanjšanje vedenjskih težav.
 • Izpopolnjujejo se v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih/učencih.
 • Seznanijo se z razlogi neželenega vedenja otrok/učencev in urijo strategije za preprečevanje in za soočanje z nezaželenim vedenjem, spoznavajo razliko med nasiljem in konflikti, spoznavajo protokol za ravnanje v primeru nasilja.
 • Vsebine in veščine širijo na kolektiv in otroke/učence z namenom sistematičnega vpeljevanja varnega in spodbudnega učnega okolja na šoli s končnim ciljem oblikovanja sistematičnega pristopa h graditvi VSUO.

V šolskem letu 2021/22 in 2022/23 bo sledila implementacija vsebin VSUO v prakso. Šolska projektna skupina je oz. bo posamezne teme predstavila kolektivu, prav tako bo skupaj s strokovnimi delavci in ostalimi zaposlenimi vključila teme v letni delovni načrt vrtca, šole, skupin in oddelkov. Predvidene dejavnosti se bodo tekom obeh šolskih let še dopolnjevale, izvedba bo odvisna tudi od epidemiološke situacije.

 1. Odnosi in počutje

Povezovanje razreda:

 • merjenje razredne klime (Vprašalnik za merjenje razredne klime od 5. do 9. r),
 • izvajanje povezovalcev in ledotalilcev ter drugih dejavnosti, ki so namenjene povezovanju skupine,
 • skriti prijatelj.

Povezovanje med razredi po vertikali:

 • sodelovanje 1. r in 8. r (v okviru dni dejavnosti, pri urah ŠPO, SLJ oz. pri posameznih dejavnostih kot čistilna akcija, zbiralna akcija papirja),*
 • Noč v šoli.

Povezovanje kolektiva:

 • teambuilding in strokovna ekskurzija (avgust 2021, junij 2022);
 • noč v šoli za zaposlene;
 • skriti prijatelj;
 • obeleževanje posameznih dni (dan učiteljev, dan žena, dan mučenikov itd.);
 • izmenjava knjig;
 • neformalna druženja z delavnicami (peka peciva, kuharski tečaji, ročen spretnosti, športna vadba);
 • kotiček dobrih/pozitivnih misli.
 1. Socialna in čustvena pismenost in empatija:

– vrtec, 1. r, 2. r – Čustvo meseca;

– 3. do 9. r  – dejavnosti po priročniku To sem jaz;

– povezava s projektoma Prostovoljstvo in Podaj roko.

 1. Nezaželeno vedenje:
 • predstavitev modela 4R, ABC;
 • oblikovanje opomnika za ravnanje po modelu 4R in ABC.

Vodja projekta: Barbara Sigulin