Šolska shema

Šolska shema je nadomestila nekdanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka. Šolska shema predstavlja dodatek k redni šolski prehrani. Šola to dokazuje na jedilniku, kjer mora biti napisano, da je bilo poleg rednega obroka dodatno razdeljeno šolsko sadje ali zelenjava (npr. jabolka) oziroma šolsko mleko (npr. navadni jogurt) iz EU šolske sheme.

Šolska shema je ukrep kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednje povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd).

V Šolski shemi se otrokom v šolah razdeljuje dodaten brezplačen obrok sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov. Strategija je napisana v skladu z EU zakonodajo. Tudi naša šola sodeluje v Šolski shemi s finančno podporo Evropske unije. V šolskem letu 2021/22 bomo glede na dodeljena sredstva učencem preko celega leta (vsaj enkrat na štirinajst dni), delili dovoljeno sveže sadje in zelenjavo, mleko in določene mlečne izdelke ustreznih dobaviteljev.

Pri razdeljevanju sadja in zelenjave moramo biti kot šola zaradi epidemije COVID-19 pozorni zlasti:

  • da sta sadje in zelenjava skrbno oprana,
  • da se razdeljuje učencem ob prisotnosti učiteljice/-ja,
  • da šolsko sadje in zelenjava nista na voljo prosto v košarah oz. posodah na hodniku, kot je bilo to v nekaterih šolah do sedaj,
  • posebno pazljivost glede prenašanja koronavirusa naj bo tudi pri razdeljevanju šolskega mleka.

Razdeljevali bomo mleko in mlečne izdelke, kot so:

  • mleko brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arome, čokolade ali kakava ali
  • jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuto, prav tako brez dodanega sladkorja, drugih sladil, arome, sadja, oreškov ali kakava.

Število razdelitev svežega sadja in zelenjave v okviru Šolske sheme mora predstavljati več kot polovico vseh razdelitev, ki jih v posameznem razdeljevalnem obdobju izvede posamezna šola. Ravno tako mora število razdelitev mleka v okviru ŠM predstavljati več kot polovico vseh razdelitev, ki jih v posameznem razdeljevalnem obdobju izvede posamezna šola.

Šolska shema vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani ter pomenu mleka in mlečnih izdelkov za zdrav razvoj mladostnikov in s tem spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

Vodja projekta:

 Mihaela Mravlje

Dostopnost