Simbioza skupnost

Na naši šoli je v preteklosti potekal projekt Simbioza Giba. Sedaj pa se ta projekt vključuje znotraj projekta Simbioza Skupnost, ki pa je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014–2020). Namen je razvijanje in promoviranje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, vseživljenjskega učenja, prostovoljstva, duševnega in fizičnega zdravja v lokalnem okolju. Ravno to pa je ključen gradnik trajnostnega družbenega razvoja.

Projekt bo potekal celo šolsko leto 2021/22. Medgeneracijske aktivnosti bodo v letošnjem šolskem letu povezane s športom, kulturo, učenjem ročnih spretnosti in preživljanjem prostega časa. Sodelovanje pa bo odvisno od ukrepov in priporočil NIJZ.

Predvidene dejavnosti

V letošnjem šolskem letu bomo v projekt vključili učence do 5. razreda, možnost aktivne udeležbe pa bomo ponudili tudi starejšim učencem. Učenci so bodo vključili v vseslovensko akcijo Simbioza giba, ki bo predvidoma potekala v maju 2022.

V okviru projekta se skozi vse leto odvijajo tudi različne dejavnosti, kot so: ustvarjanje voščilnic ob praznikih, pogovori o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja, obisk starih staršev, obisk Doma upokojencev Vrhnika, izdelava knjižice najlepših spominov staršev na OŠ Log – Dragomer (40-obletnica šole) ali izdelava knjižice receptov in podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci.

 

Vodja projekta:

Alja Vintar