Prostovoljstvo – krepitev vrednost nenasilja

Cilj v projektu »Prostovoljstvo«:

  • navdušiti in vključiti čim več prostovoljcev,
  • dejavnosti navezati na oddelke podaljšanega bivanja,
  • medvrstniška pomoč (učenje, druženje)
  • vključitev v lokalno skupnost (delo s starejšimi, družabništvo).

 

Potek dela 

V letošnjem šolskem letu bomo projekt prostovoljstva, kolikor nam bodo to dopuščale razmere, razširili in se vključili v lokalno skupnost v okviru projekta Podaj roko. Projekt je zasnovan na ideji povezovanja ljudi na ravni lokalne skupnosti z namenom ustvarjanja pogojev za kakovostno staranje. Naša šola lahko v tem delu pripomore s svojo bazo prostovoljcev, ki se bodo lahko družili s starejšimi v obliki nekakšnega družabništva. Seveda to zahteva določeno zrelost učencev, zato bomo poskušali razviti zanimanje za tovrstno delo med učenci 8. in 9. razreda. Zainteresiranim učencem bomo v sodelovanju z občino ponudili izobraževanje za delo s starejšimi.

Istočasno želimo nadaljevati z vključevanjem prostovoljcev v delo podaljšanega bivanja, kjer bi učenci od 6. do 9. razreda nudili pomoč pri učenju mlajšim vrstnikom, se z njimi družili, igrali in jim pripravljali drobne aktivnosti za popestritev in krepitev druženja starejših in mlajših vrstnikov. Prostovoljci se bodo redno udeleževali supervizijskih srečanj, ki bodo potekale enkrat mesečno pod mentorstvom Petre Kastelic Marinko. Pred začetkom dela bo pripravljalno obdobje, ko bodo sestanki bolj strnjeni in srečanja bolj intenzivna. Namen tega je pripraviti učence na delo z drugimi učenci, na morebitne težave pri delu in spoznavanje ter oblikovanje svoje vloge kot prostovoljcev.

Možno prostovoljsko delo v podaljšanem bivanju:  

  • druženje z mlajšimi učenci (branje pravljic, ustvarjanje, športne igre, pogovor…),
  • učna pomoč mlajšim učencem (prostovoljec pride v času domačih nalog in pomaga pri pisanju domačih nalog posameznim učencem).

Prostovoljsko delo kot medvrstniška pomoč  

Učencem, ki potrebujejo učno pomoč ali pa samo druženje in pogovor, bodo lahko to nudili prostovoljci. V šoli jim bomo zagotovili prostor, v dogovoru s starši pa se bodo lahko dobivali tudi v popoldanskem času.

 

Koordinatorka projekta:

Petra Kastelic Marinko