Projekt – Spoznavajmo otroke sveta

Cilji projekta so: multikulturna vzgoja, spoznavanje različnih in drugačnih, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, oblikovanje in razvijanje narodne in državljanske zavesti, vzgoja za aktivno državljanstvo. Preko dejavnosti, ki so otrokom blizu kot npr. igra, igra vlog in domišljijska igra, branje pravljic, risanje, bomo spoznavali življenje otrok, običaje, navade, znamenitosti, kraje v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu.

Dostopnost