Projekt – Punčka iz cunj

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. Marsikateremu otroku je že v preteklosti predstavljala družbo, danes pa simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje našo pomoč. Letno v svetu še vedno umre več kot 2,5 milijona otrok, ker niso bili cepljeni. Punčke iz cunj z veliko domišljije in kreativnosti izdelujejo prostovoljci po vsej Sloveniji in svetu, med drugim tudi na naši šoli. Ko je punčka izdelana, jo za simbolično ceno 20 € lahko posvoji kdor koli in s tem zagotovi cepljenje enega otroka proti šestim otroškim nalezljivim boleznim: davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi in tetanusu. Punčke so opremljene z osebnimi izkaznicami, kjer je naveden naslov izdelovalca in na ta način se lahko stke nit prijateljstva med izdelovalcem in kupcem punčke. Projekt Punčka iz cunj torej širi in krepi mrežo UNICEF-ovih prostovoljcev, ki izdelujejo punčke, »posvojitev« punčke pa tke stike in prijateljstva med izdelovalci in kupci punčk. V tem šolskem letu bomo ponovno organizirali delavnico izdelave punčk iz cunj, v katero bomo poskušali vključiti kar največ staršev in starih staršev, morda tudi krajane (v okviru Društva upokojencev Log in Dragomer). Na tak način se bomo povezovali s krajem in razvijali medgeneracijsko sodelovanje. V projekt bomo skušali vključiti tudi učence s predmetne stopnje, še zlasti tiste, ki delujejo v mreži prostovoljcev na šoli. Ponovno bomo izvedli delavnico izdelave punčk iz cunj za strokovne delavce šole in vrtca in na ta način dali dober zgled otrokom. Organizirali bomo prodajno razstavo punčk iz cunj.