Projekt – Mesečne delavnice

Mesečne delavnice sestavljajo: socialne igre, resnične zgodbe, pogovor in ustvarjalne aktivnosti. Vsak mesec je pripravljena na temo izbranega svetovnega dne v tekočem mesecu in v povezavi z eno izmed otrokovih pravic.

Cilji projekta je otroke poučiti o njihovih pravicah in dolžnostih. Preko različnih iger in delavnic otroci spoznavajo pravice in dolžnosti, se učijo sprejeti odgovornost za svoja dejanja in se učijo braniti se, če so jim pravice kršene.

Dejavnosti, ki so vezane na projekte, bomo izvajali v okviru usmerjenega prostega časa v podaljšanem bivanju v obliki delavnic. Na šolskih panojih in šolski spletni strani bomo obveščali o dejavnostih znotraj projektov ter pomembnih dnevih kot so Svetovni dan umivanja rok, Svetovni dan boja proti revščini, Svetovni dan miru, Svetovni dan vode, Svetovni dan Zemlje, Svetovni dan zdravja. Če bodo epidemiološke razmere dovoljevale bomo v sodelovanju s prostovoljci z Unicefa organizirali tudi poučne delavnice o življenju v državah v razvoju. Osrednja tema delavnic v tem šolskem letu je revščina in socialna izključenost. Unicefove dejavnosti bomo poskušali povezati tudi z eko dejavnostmi naše šole.