Varno in spodbudno učno okolje

V 3-letni razvojni projekt VSUO Varno in spodbudno učno okolje, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, smo se vključili v šol. letu 2020/21. Ožja projektna skupina je že opravila izobraževanja v 6 modulih v obsegu 48 ur (Odnosi in počutje, Socialna in čustvena pismenost in empatija, Nezaželeno vedenje: razlogi, preprečevanje in ukrepanje, Občutljive oz. ranljive skupine otrok in mladostnikov, Psihološka odpornost, duševno zdravje in psihično blagostanje, Vodenje skupinskih procesov, vpeljevanje sprememb in kolegialno podpiranje).

Cilji projekta:

 • Udeleženci poglobijo zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva, skupine/ razreda, na ravni skupine in posameznika) in okrepijo veščine vodenja skupine/razreda za dobro vključenost otrok/učencev in zmanjšanje vedenjskih težav.
 • Izpopolnjujejo se v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri otrocih/učencih.
 • Seznanijo se z razlogi neželenega vedenja otrok/učencev in urijo strategije za preprečevanje in za soočanje z nezaželenim vedenjem, spoznavajo razliko med nasiljem in konflikti, spoznavajo protokol za ravnanje v primeru nasilja.
 • Vsebine in veščine širijo na kolektiv in otroke/učence z namenom sistematičnega vpeljevanja varnega in spodbudnega učnega okolja na šoli s končnim ciljem oblikovanja sistematičnega pristopa h graditvi VSUO.

V šolskem letu 2022/23 bo sledila implementacija vsebin VSUO v prakso. Šolska projektna skupina je oz. bo posamezne teme predstavila kolektivu, prav tako bo skupaj s strokovnimi delavci in ostalimi zaposlenimi vključila teme v letni delovni načrt vrtca, šole, skupin in oddelkov. Predvidene dejavnosti se bodo tekom šolskega leta še dopolnjevale.

 1. Odnosi in počutje

Povezovanje razreda:

 • merjenje razredne klime (Vprašalnik za merjenje razredne klime od 5. do 9. r),
 • izvajanje povezovalcev in ledotalilcev ter drugih dejavnosti, ki so namenjene povezovanju skupine,
 • izvajanje dejavnosti po priročniku Glavo imaš in srce
 • skriti prijatelj.

Povezovanje med razredi po vertikali:

 • sodelovanje 1. r in 8. r (v okviru dni dejavnosti, pri urah ŠPO, SPO, SLJ oz. pri posameznih dejavnostih kot čistilna akcija, zbiralna akcija papirja),*
 • Noč v šoli.

Povezovanje kolektiva:

 • teambuilding in strokovna ekskurzija (avgust 2022);
 • noč v šoli za zaposlene;
 • skriti prijatelj;
 • obeleževanje posameznih dni (dan učiteljev, dan žena, dan mučenikov itd.);
 • izmenjava knjig;
 • vrtiljak dejavnosti – neformalna druženja z delavnicami (peka peciva, kuharski tečaji, ročne spretnosti, športna vadba…);
 • kotiček dobrih/pozitivnih misli.
 1. Socialna in čustvena pismenost in empatija:

– vrtec, 1. r, 2. r – Čustvo meseca;

– 3. do 9. r  – dejavnosti po priročniku To sem jaz;

– povezava s projektoma Prostovoljstvo in Podaj roko.

Vodja projekta: Barbara Sigulin

Dostopnost