Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. Za širitev slovenske književnosti prek državnih mej bralni projekt Naša mala knjižnica, uspešno poteka v Sloveniji že dvanajst let. Vsaka od izbranih založb prispeva nekaj izmed svojih najboljših del za otroke, tako da je v projekt vključenih več avtorjev in ilustratorjev. Knjige bodo prevedene v dva tuja jezika in vključene v Ustvarjalnik, ki ga bodo natisnili v vseh treh jezikih. Ustvarjalniki bodo imeli glavno vlogo pri motiviranju šolarjev za branje zelo kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanje držav. Vsak izmed partnerjev bo projekt nadgradil z dodatnimi dejavnostmi. S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. Premagati želimo razdrobljenost evropskega trga, ki je posledica različnih jezikov in kulturnih razlik med državami članicami. Večja mobilnost avtorjev bo pripomogla k večji prepoznavnosti njihovih del v različnih evropskih državah, kar bo ustvarilo nadaljnje možnosti za prevode v druge jezike.

V projekt bi radi vključili čim več otrok in s tem postavili trdne temelje za razvoj bralne kulture v prihodnosti. Ciljna publika so šolarji. Vsako leto jih Ustvarjalniki motivirajo za branje visokokakovostnih knjig, vključenih v projekt, in hkratno spoznavanje skupne evropske dediščine.

Projekt Naša mala knjižnica se bo izvajal v sklopu pouka v: 4. a z mentorico Janjo Zadnikar, v 4. b z mentorico Kajo Lenič, v 5. a z mentorico Tanjo Špehar, v 5. b z mentorico Heleno Purkart in v 3.razredih v sklopu interesne dejavnosti z mentorico Urško Jesenko.

Predvidene dejavnosti:

  • USTVARJALNIK,
  • BRALNI VLAK,
  • TEKMOVANJE ZA NAJ BRALNI KOTIČEK,
  • PISMO PRESENEČENJA: Prejeli bomo pismo presenečenja, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden izmed pisateljev.

 

Koordinatorki projekta:

Janja Zadnikar in Kaja Lenič