Naša mala knjižnica

Naša mala knjižnica je mednarodni bralni projekt za mlade bralce

v vrtcih in osnovnih šolah, ki pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev

odkrivajo domišljijske svetove znotraj knjižnih platnic. Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti, spoznavanju drugih kultur in predstavitvi kvalitetnih slovenskih in tujih otroških in mladinskih avtorjev na malce drugačen in izviren način. Poleg odličnih knjig, Naša mala knjižnica vključuje tudi Ustvarjalnik, ki prinaša vrsto zabavnih in poučnih nalog. Naloge večinoma sestavijo avtorji del, ob njih pa otroci razvijajo besedno in likovno izražanje in mojstrijo domišljijo.

Naša mala knjižnica prinaša še vrsto zanimivih dodatnih dejavnosti:

  • izmenjava literarnega junaka,
  • pismo presenečenja, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden izmed pisateljev,
  • tekmovanje za naj bralni kotiček,
  • sestavljanje bralnega vlakca,
  • sodelovanje v kvizu NMK,
  • pisanje knjižnih razglednic,
  • nagradni likovno-literarni natečaj,
  • virtualni obiski avtorjev in ilustratorjev…

Projekt se bo izvajal v sklopu pouka v 4. a z mentorico Kajo Lenič, v 4. b z mentorico Janjo Zadnikar ter v 3. in 5. razredih v sklopu interesne dejavnosti z mentorico Urško Jesenko.

    

Koordinatorke projekta:

Urška Jesenko, Janja Zadnikar in Kaja Lenič

Dostopnost