Kontakti zaposlenih

SEZNAM SLUŽBENIH E-NASLOVOV 2022/23

STROKOVNI DELAVCI

Priimek in ime  Delovno mesto e-naslov
Ahačič Klavdija učiteljica DSP, IUP klavdija.ahacic(at)guest.arnes.si
Baksa Petra učiteljica TJA, razredničarka 9. a petra.baksa1(at)guest.arnes.si
Bašič Mojca učiteljica SLJ, IUP mojca.basic(at)guest.arnes.si
Brozovič Maruša učiteljica SLJ, UP marusa.brozovic(at)guest.arnes.si
Cvetko Tjaša učiteljica DSP in svetovalna delavka tjasa.cvetko(at)guest.arnes.si
Ciuha Cerkovnik Nina

pomočnica ravnateljice,

učiteljica ŠPO, kolesarskega izpita v 5. r

nina.cerkovnik1(at)guest.arnes.si
Gabrovšek Špela 2. učiteljica v 1. b in v PB spela.gabrovsek(at)guest.arnes.si
Gabrovšek Šebenik Janja učiteljica MAT jana.gabrovsek(at)guest.arnes.si
Godina Andreja učiteljica RP, razredničarka 3. c andreja.godina(at)guest.arnes.si
Grandič Matjaž učitelj RP, razrednik 2. c matjaz.grandic(at)guest.arnes.si
Grom Domen učitelj OPB, JV in ŠPO domen.grom(at)guest.arnes.si
Grom Katarina učiteljica RP, razredničarka 3. b katarina.grom(at)guest.arnes.si
Grosar Jaka učitelj ŠPO in laborant, razrednik 7. c jaka.grosar(at)guest.arnes.si
Herič Sonja učiteljica RP, JV in IUP, razredničarka 1. a sonja.heric(at)guest.arnes.si
Hladnik Valentina učiteljica LUM in OPB valentina.hladnik2(at)guest.arnes.si
Horvat Barbara učiteljica ZGO in OPB, razredničarka 7. a barbara.horvat5(at)guest.arnes.si
Hribar Staša učiteljica RP, JV in IUP, razredničarka 1. b stasa.hribar1(at)guest.arnes.si
Jelovšek Marjeta učiteljica TJA in OPB marjeta.jelovsek1(at)guest.arnes.si
Jemec Opeka Romana učiteljica RP, in JV in razredničarka 2. a romana.jemec-opeka1(at)guest.arnes.si
Jesenko Urška knjižničarka urska.jesenko(at)guest.arnes.si
Jovanov Sandra učiteljica RP, razredničarka 4. c sandra.jovanov(at)guest.arnes.si
Kastelic Marinko Petra učiteljica DSP, IUP petra.kastelic1(at)guest.arnes.si
Klampfer Denis učitelj SLJ, razrednik 8. b denis.klampfer(at)guest.arnes.si
Kranjc Alenka učiteljica MAT, računalničarka – OID alenka.kranjc(at)guest.arnes.si
Krašovec Alja učiteljica ŠPA alja.krasovec(at)guest.arnes.si
Kregar Mateja računalničarka – OID in učiteljica računalniških predmetov ter TIT mateja.kregar(at)guest.arnes.si
Lenič Kaja učiteljica RP, razredničarka 4. a kaja.lenic(at)guest.arnes.si
Lorber Mojca učiteljica GUM, razredničarka 6. b mojca.oblak(at)guest.arnes.si
Maček Intihar Anica učiteljica TJA, NEM, razredničarka 8. a anica.macek-intihar(at)guest.arnes.si
Maček Mihačič Lidija učiteljica RP, OPB in razredničarka 2. b lidija.macek-mihacic(at)guest.arnes.si
Möscha Tatjana druga učiteljica v 1. a, svetovalna delavka tatjana.moscha(at)guest.arnes.si
Mravlje Mihaela učiteljica BIO, organizator šolske prehrane mihaela.mravlje(at)guest.arnes.si
Mrzlikar Mihaela ravnateljica, učiteljica FIZ mihaela.mrzlikar(at)guest.arnes.si
Pahor Vladimir učitelj ŠPO in OPB lado.pahor(at)guest.arnes.si
Peček Polonca učiteljica RP, razredničarka 3. a polonca.pecek1(at)guest.arnes.si
Podboj Patricija učiteljica MAT in FIZ, OPB in JV patricija.podboj(at)guest.arnes.si
Pompe Kreže Petja učiteljica FIZ in TIT, razredničarka 9. b petja.pompe-kreze(at)guest.arnes.si
Purkart Helena učiteljica RP, razredničarka 5. b helena.purkart(at)guest.arnes.si
Sigulin Barbara svetovalna delavka za šolo in vrtec barbara.sigulin(at)guest.arnes.si
Šabič Sušec Petra učiteljica SLJ in OPB petra.sabic-susec(at)guest.arnes.si
Šket Barbara učiteljica KEM, BIO, NAR, razredničarka 6. a barbara.sket(at)guest.arnes.si
Špehar Tanja učiteljica RP, razredničarka 5. a tanja.spehar(at)guest.arnes.si
Štih Fabijana učiteljica RP, razredničarka 1. c fabijana.stih1(at)guest.arnes.si
Tufegdžić Tomislav učitelj OPB tufegdzic.tomislav(at)guest.arnes.si
Videčnik Sonja učiteljica TJA, razredničarka 7. b sonja.videcnik(at)guest.arnes.si
Vintar Alja učiteljica RP, TJA in OPB alja.vintar(at)guest.arnes.si
Zadnikar Janja učiteljica RP, razredničarka 4. b janja.zadnikar(at)guest.arnes.si
Zlobko Mateja učiteljica OPB in JV, vodja PŠ Bevke mateja.zlobko1(at)guest.arnes.si
Zorc Melita učiteljica ZGO, GEO, DKE melita.zorc(at)guest.arnes.si
Žabot Urška učiteljica DSP urska.zabot(at)guest.arnes.si
Žitko Brigita učiteljica RP, TJA in OPB brigita.zitko(at)guest.arnes.si
Žorž Andreja učiteljica OPB in JV andreja.zorz1(at)guest.arnes.si

 

TEHNIČNO-UPRAVNI DEL

Priimek in ime  Delovno mesto e-naslov
Demšar Jurij hišnik IV jurij.demsar(at)guest.arnes.si
Gaberšek Jana kuhinjska pomočnica II jana.gabersek(at)guest.arnes.si
Kastelic Maja tajnik VIZ VI maja.kastelic1(at)guest.arnes.si
Kokalj Majda čistilec II in kuhar IV majda.kokalj1(at)guest.arnes.si
Kršinar Frančiška kuharica IV franciska.krsinar(at)guest.arnes.si
Malavašič Irena čistilec II, kuhinjski pomočnik II in hišnik IV irena.malavasic(at)guest.arnes.si
Maksimović Marija čistilec II marija.maksimovic(at)guest.arnes.si
Miklavčič Damjan glavni kuhar V damjan.miklavcic(at)guest.arnes.si
Ožegović Zahida čistilec II zahida.ozegovic(at)guest.arnes.si
Petkovšek Janja spremljevalka gibalno oviranega učenca janja.husko (at)guest.arnes.si
Plešec Frančišek voznik francisek.plesec(at)guest.arnes.si
Podržaj Marija kuhinjska pomočnica II marija.podrzaj(at)guest.arnes.si
Polak Kaja administrator V kaja.polak(at)guest.arnes.si
Rupar Dušan učitelj za učno in drugo pomoč učencem (JD) dusan.rupar1(at)guest.arnes.si
Rus Terezija čistilec II terezija.rus(at)guest.arnes.si
Sečnik Slavko informator (JD) slavko.secnik(at)guest.arnes.si
Šebenik Martina čistilec II martina.sebenik(at)guest.arnes.si
Valić Barbara računovodja VII/I barbara.valic2(at)guest.arnes.si
Vasiljević Tanja čistilec II tanja.vasiljevic(at)guest.arnes.si