iEARN

Projekt iEARN – INTERNATIONAL EDUCATION AND RESOURCE NETWORK (http://www.iearn.org/) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je spodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje.

Mednarodna vizija programa iEARN (International Education and Research Network) je omogočiti mladim, da sodelujejo v projektih, preko katerih lahko vplivajo na zdravje in dobro počutje vseh ljudi na planetu.

Razširjen je v 140 državah in zato mladim lahko omogoča, da skupaj izkustveno razvijajo kritično mišljenje, širijo znanje in se učijo ter sodelujejo globalno v zelo različnih kulturnih in zgodovinskih okoljih. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno v vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in uporabi sodobnih tehnologij naučijo več in bolje.

iEARN povezuje dva milijona vrstnikov v starosti od 4 do 21 let s celega sveta, ki:

  • prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okoljih,
  • z znanjem in izkušnjami vplivajo na spremembe za boljše življenje na tem planetu,
  • se naučijo več in bolje, ker sodelujejo skupaj izkustveno,
  • razvijajo kritično mišljenje in se učijo globalno,
  • sodelujejo v projektih, ki potekajo v 30 različnih jezikih, tudi v slovenščini.

iEARN združuje učence in učitelje šol iz številnih držav sveta z vseh celin že od leta 1988. Projekti obsegajo zelo različna področja. Temeljna filozofija iEARN-a je mlade spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko naredijo, da bodo doprinesli h kvaliteti življenja na našem planetu.

 

V letošnjem šolskem letu bomo izpeljali naslednje projekte:

  • Beremo z mačkom Murijem – vključeni učenci od 1. – 4. razreda;
  • Talking kites around the world – vključeni učenci od 1. – 5. razreda.

 

Koordinatorki projekta:

Andreja Žorž in Tanja Špehar