Evropejčki

Projekt Evropejčki je nastal, ko se je septembra 2014 končal vseslovenski projekt Evropska vas. V Projektu Evropejčki na Vrhniki so se povezale OŠ z Vrhnike in njene okolice z vrhniškimi vrtci in domom upokojencev.

Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete.

V projektu sodelujemo učitelji in učenci od 1. do 3. razreda matične šole ter učitelji in učenci podružnične šole.

Učenci in učitelji bomo med šolskim letom na različne načine spoznavali izbrano državo Evropske unije. Dejavnosti vezane na projekt bomo vpletli v redni učni program. Pri pouku in v času podaljšanega bivanja bomo raziskali značilnosti določene države, izdelovali izdelke (plakati, peciva, glasbila, slike…) za predstavitev in pripravili kratko točko za kulturni program. Na podružnici bomo v projekt vključili tudi interesno dejavnost Evropejčki. Udeležili se bomo prireditve Evropejčki na Vrhniki (glede na epidemiološke razmere). Svoje delo bomo predstavili na stojnici in si hkrati ogledali predstavitve drugih sodelujočih v projektu. Po prireditvi bomo naše izdelke predstavili na razstavi na hodniku prvega triletja matične šole in na podružnični šoli. V primeru, da skupne prireditve ne bo, bomo izdelke posameznih oddelkov predstavili in razstavili na šolskem hodniku.

Vodji projekta:

Lidija Maček Mihačič

Andreja Godina