ERASMUS + Outdoor Classroom in the European Context IN Play and Learn

ERASMUS+ – Outdoor Classroom in the European Context 

Spring outdoor

Autumn outdoor

Awesome winter around Europe

Outdoor Autum 2022

Summer Padlet Outdoor

Erasmus+ projekt je oblika mednarodnih sodelovanj, ki jih podpira Evropska unija. S centrom CMEPIUS, ki razvija in spodbuja mednarodna sodelovanja, izobraževanja in izmenjave vseh delujočih v vzgoji in izobraževanju, sodelujemo že vrsto let.

Naša šola je v šolskem letu 2019/20 kandidirala za pridobitev sredstev in s tem izvedbo mednarodnega projekta na temo novi načini poučevanja z učenjem v naravi, skupaj še s štirimi šolami v državah Evropske unije: Irsko, Finsko, Portugalsko in Italijo. Na razpisu smo bili uspešni in tako prejeli sredstva za izvedbo dvoletnega programa projekta v obdobju od septembra 2020 do oktobra 2021.

Za sodelovanje v mednarodnem projektu smo se odločili, saj z njim želimo povečati čas poučevanja v naravi, oziroma izven učilnice. Trenutno ne porabimo dovolj časa za poučevanje na prostem, s čimer ne pripomoremo k boljšemu splošnemu počutju otrok. V času prijave je 100% učiteljskega osebja v povprečju na teden preživelo manj kot eno uro pouka na prostem, pri čemer je več kot polovica tistih, ki so na teden porabili manj kot 15 minut ali sploh nič. Poleg tega je 85% naših učiteljev preživelo na teden manj kot 2 uri za aktivnosti na prostem.

Sodelovanje z vsemi partnerskimi šolami je ključno, da bomo lahko ustvarjali

Vzorce najboljših praks in čim bolj povečali naše učno okolje na prostem. Dolgoročne koristi, ki jih želimo doseči s tem projektom, so povečan čas za poučevanje učnega načrta zunaj, kar bo dolgoročno izboljšalo učiteljevo in učenčevo znanje, zdravje in dobro počutje.

Partnerske šole, ki so vključene v projekt, imajo različne izkušnje z učenjem na prostem. Med petimi našimi organizacijami imamo različna podnebja, izkušnje in cilje. Imamo jasen skupni cilj, da bi povečali svoj čas preživljanja učenja na prostem in izkoristili koristi, ki jih bo ta cilj prinesel.

 

CILJI

Izbrali smo naslednje cilje in prednosti vsake sodelujoče partnerske šole.

Načrtujemo;

Ustvariti prostor za učenje na prostem, da bi olajšali učno učenje.

Izmerljivo povečati čas, porabljen za učenje na prostem.

Izboljšati odnos učencev in učiteljev do dejavnosti na prostem.

Uporaba narave kot orodja za odpravljanje stresa in dobrega počutja.

Izdelati bolj natančen sklop načrtov za izobraževanje na prostem, za otroke na vseh stopnjah (od 6 do 12 let).

Dolgoročno izboljšati motivacijo učiteljev za poučevanje na prostem.

 

MOBILNOSTI

Glede na situacijo v Evropi in svetu, smo se odločili, da bomo mobilnost poskušali začeti izvajati v drugi polovici prvega projektnega leta. Pod trenutnimi omejitvami Covid-19 upamo, da bo do začetka leta 2021 varno potovati, z minimalnim tveganjem drug za drugega. V primeru, da mobilnosti še ne bodo mogoče, bomo določene izvedli v obliki virtualnih srečanj.

Mobilnosti so načrtovane v letih 2021/22 in sicer z obiski učiteljev v vseh petih partnerskih šolah.

E – Twinning projekt

Za izvajanje, predstavitve in komunikacijo nameravamo uporabiti portal Twinspace na e twinning portalu. Naslov projekta: The Outdoor classroom.

V celotnem projektu in po njem načrtujemo uporabo eTwinninga in drugih komunikacijskih platform za izboljšanje komunikacije med vsemi sodelujočimi, izmenjavo idej, metod poučevanja in ohranjanje stikov.

Naš Twinspace je pripravljen na uporabo. Sedanje omejitve in zapiranje šol so nas bolje seznanili z vrsto digitalne komunikacije. Načrtujemo redna srečanja za povečanje, s katerimi bi se pogovarjali osebno, kakšni so naši načrti. Ta projekt ni namenjen zgolj vzporednemu sodelovanju z našimi partnerskimi šolami.

 

NALOGE IN ODGOVORNOSTI VSAKE PARTNERSKE ŠOLE

Irska – Kot koordinatorji projektov smo prevzeli upravljanje in prenos tega projekta. Pazljivo smo izbrali partnerske šole, postavili e-poštne sezname, skupino WhatsApp, skupno rabo Googlovega računa in Twinspace.

Portugalska – Kot naša najbolj izkušena partnerica nam je Portugalska že izjemno pomagala pri vodenju različnih načinov komuniciranja in njihove uporabe. Portugalska se zavzema za razvoj skupnih načrtov z nami v naslednjih starostnih skupinah: vrtec, starost 3–5 let, osnovnošolska starost 6–9 in drugi cikel, starost 10–12. Razredi bodo sledili načrtom učnih ur v različnih učnih predmetih, ki se raziskujejo na prostem: naravoslovje, matematika, jezik, šport in umetnost.

Italija – poleg tega, da sodeluje z nami v skupnih načrtih za vsako starostno skupino, namerava promovirati metodo Marije Montessori s spodbujanjem učiteljev k razvoju inovativnih praks. Dokazala je izredno znanje pedagogike, na kateri bomo temeljili na svojih načrtih in bo koristna pri sestavljanju učnih ur z zanesljivo osnovo.

Finska – Naši finski partnerji dobro temeljijo na modeliranju priložnosti za učenje na prostem. Izrazili so veliko zanimanje za širjenje uporabe pouka v naravi. Imajo tudi stike z drugimi bližnjimi šolami, ki so dejansko vzpostavile redno izobraževanje na prostem.

Slovenija – Naši slovenski partnerji načrtujejo uporabo Ljubljanskega barja in lokalnih naravnih rezervatov ter gora. Osredotočili se bodo na naravo in nas vodili v teh elementih našega projekta. Z nami bodo delili svoje izkušnje pri uporabi naravnega okolja za promocijo učne ure, kar bo o nas obvestilo o naših načrtih in praksi.

 

IZBOR PARTNERSKIH ŠOL

 Izbrali smo partnerske šole na eTwinningu, ki temeljijo na šolah, ki so bile v skupnem interesu za naš projekt in za katere menimo, da bi nam lahko pomagale v smislu njihovega strokovnega znanja in izkušenj. Nekatere šole so tudi na tem področju ugotovile potrebo, druge šole pa menijo, da nam bi njihovo strokovno znanje in izkušnje lahko pomagale do veščin in pridobivanje znanja iz njihove prakse. Dve naši partnerski šoli sta v preteklih letih sodelovali v Strateškem partnerstvu. Izbrali smo šole, za katere menimo, da lahko njihove spretnosti in znanja izboljšajo naše poučevanje in učenje, medtem ko si še vedno prizadevamo za dosego skupnega cilja.

Vsaka šola je omenila, da imajo v bližini svojih šol različne prostore na prostem, kar bi v naš projekt zelo koristilo. Evropske države so znane po odlični uporabi okolja v svoji praksi, izkušnjah in motivaciji / pripravljenosti za poučevanje na prostem. Menimo, da bi bile evropske šole, ki smo jih izbrali, v tem projektu v veliko podporo, saj bi delili svoje znanje in strokovno znanje o tem, kako izvajajo pouk na prostem.

 

ŠOLSKI TIMI

Izbrali bomo uslužbence naše šole, ki jih projekt zanima, in učitelje, ki poučujejo na različnih učnih stopnjah v šoli, tako da se projekt lahko preizkusi in uporabi z otroki različnih starosti.

Izvajali bomo aktivnosti, kot so na primer kratkoročni skupni treningi osebja, kjer bo učiteljsko osebje sodelovalo pri izmenjavi izkušenj in skupnem usposabljanju. Vsaj en od naših 4 voditeljev projektov bo potoval na vsako od nadnacionalnih projektnih dejavnosti. Te dejavnosti bodo v našem projektu podprle učitelje v naši šoli in učitelje drugih šol.

 

ŠIRJENJE PROJEKTA – DISEMINACIJA

Širjanje projekta bo organizirano v treh stopnjah:

  1. Sodelujočemu šolskemu osebju in učencem.
  2. Neposredni šolske skupnosti: starši, lokalna skupnost in ustrezna društva.
  3. Druge šole v sodelujočih državah.
  4. Druge možnosti.

V projektu je pet partnerskih šol – Irska, Portugalska, Italija, Slovenija in Finska. Vsi skupaj smo do danes pokazali zgledno komunikacijo in močno motivacijo za doseganje naših skupnih ciljev. Trdne komunikacijske linije so bile že vzpostavljene na različnih digitalnih platformah, etwinning in twinspace, e-pošto, aplikacijami za mobilna sporočila in skupnim google računom.

 

Erasmus+ projekt je oblika mednarodnih sodelovanj, ki jih podpira Evropska unija. Naša šola je v šolskem letu 2019/20 kandidirala za pridobitev sredstev in s tem izvedbo mednarodnega projekta na temo »Novi načini poučevanja z učenjem v naravi«, skupaj še s štirimi šolami v državah Evropske unije: Irsko, Finsko, Portugalsko in Italijo. Na razpisu smo bili uspešni in tako prejeli sredstva za izvedbo dvoletnega programa projekta v obdobju predvidoma od septembra 2020 do januarja 2023, aktivnosti pa so se pričele v januarju 2021.

Dejavnosti v šolskem letu 2020/21 so potekale na daljavo, predvsem preko video konferenc in eTwinning portala. V šolskem letu 2021/22, smo izvedli dve mobilnosti učiteljev na Portugalskem in Irskem in gostili učitelje iz projekta na naši šoli. V šolskem letu 2022/23 bomo izvedli mobilnost na Finskem in zaključili projekt do marca 2023.

S projektom želimo povečati in razviti učne vsebine, ki so primerne za delo v naravi. Vključevali bomo vse učence na naši šoli, poudarek pa bo pri starostni skupini od 6. do 12. leta.

Koordinator projekta: Matjaž Grandič

Dostopnost