ERASMUS + Outdoor Classroom in the European Context

Povezava do izdelkov:

Erasmus+ projekt je oblika mednarodnih sodelovanj, ki jih podpira Evropska unija. Naša šola je v šolskem letu 2019/20 kandidirala za pridobitev sredstev in s tem izvedbo mednarodnega projekta na temo »Novi načini poučevanja z učenjem v naravi«, skupaj še s štirimi šolami v državah Evropske unije: Irsko, Finsko, Portugalsko in Italijo. Na razpisu smo bili uspešni in tako prejeli sredstva za izvedbo dvoletnega programa projekta v obdobju predvidoma od septembra 2020 do avgusta 2022, aktivnosti pa so se pričele v januarju 2021.

Dejavnosti v šolskem letu 2020/21 so potekale na daljavo, predvsem preko video konferenc in eTwinning portala.

S projektom želimo povečati in razviti učne vsebine, ki so primerne za delo v naravi. Vključevali bomo vse učence na naši šoli, poudarek pa bo pri starostni skupini od 6. do 12. leta. Izvedli bomo štiri obiske v tujini, mednarodne mobilnosti, ki se jih bomo udeležili učitelji. Poleg projektnih sestankov koordinatorjev bomo gostili tudi učitelje sodelujočih držav, predvidoma maja 2022.

Oblikovali smo tudi tim učiteljev, ki bodo aktivno sodelovali in se udeleževali projektnih sestankov v dvoletnem časovnem obdobju.

Sodelujoči: Janja Zadnikar, Lidija Maček Mihačič, Tamara Merlini, Sandra Jovanov, Andreja Godina, Kaja Lenič, Nina Ciuha Cerkovnik, Helena Purkart in Tanja Špehar.

 

Koordinator projekta: Matjaž Grandič