Eko šola – PŠ Bevke

Tako kot že nekaj let, bomo tudi letos  na podružnični šoli Bevke ohranili projekt EKO šola. Ločevali bomo odpadke, pri pouku čim več ustvarjali iz odpadnega materiala, skrbeli za šolski eko vrtiček, organizirali dve zbiralni akciji papirja – prva bo predvidoma oktobra, druga pa aprila.  Zbirali bomo izrabljene tonerje, kartuše in izrabljene baterije. Za te stvari so na hodniku šole postavljeni za to namenjeni zabojniki. Sodelovali bomo s Karitasovim projektom in tekli za podnebne spremembe. S tem bomo otroke spodbudili k razmišljanju o posledicah podnebnih sprememb. Učenci bodo tudi letos prinašali odpadno električno in elektronsko opremo. S pomočjo piktogramov in ustno bomo učence opozarjali na varčevanje z vodo, elektriko in s papirnatimi brisačkami ter na ločevanje odpadkov. V ta namen si bo vsak razred posebej izdelal koše za papir, biološke odpadke in koš za ostale odpadke. Z učenci se bomo pri samem pouku in podaljšanem bivanju večkrat pogovarjali o tem, kako lahko v vsakdanjem življenju prispevamo k ohranitvi našega planeta in prav tako poudarjali pomen obnovljivih virov energije.

Trudili se bomo za urejenost okolice naše šole. Za zelenjavno in cvetlično gredico na šolskem vrtu bomo skrbeli z vrtnarskim krožkom, v visoki gredi pa gojili zelenjavo, ki jo bomo tudi sami zaužili. Kot vsako leto, se bomo z učenci PB-ja odpravili po krajevni cesti Bevke – Blatna Brezovica in pobirali odpadke ob cesti in jih tudi ločevali. Pri malicah in kosilu se bomo trudili, da hrana ne bo romala v odpadke. Pogovarjali se bomo o tem, kako lahko ostanke hrane ponovno uporabimo. V novembru bomo izvedli EKO dan, ko bomo naredili izdelke iz odpadnih materialov.

Obeleževali bomo mednarodne dneve: dan vode, dan Zemlje, mednarodni dan varstva okolja. Za posamezen dan bomo v sklopu pouka in podaljšanega bivanja z učenci pripravili primerne vsebine.

Ekološke vsebine bodo vpletene tudi v pouk, dneve dejavnosti in v šole v naravi. Temeljni  cilji v našem programu EKO šole so zdravo življenje v zdravem okolju ter zdravi in pozitivni odnosi med vsemi, ki živimo v tem okolju. V podaljšanem bivanju bomo opazovali Mali plac v vseh letnih časih. Večkrat se bomo odpravili tudi po učni poti do reke Ljubljanice.

Velik pomen bomo dali ozaveščenosti posameznika, kaj vsak sam in kaj vsi skupaj lahko storimo za boljše okolje in s tem naše življenje.

Tudi letos bomo sodelovali v projektu Eko branje za eko življenje in se vključili v projekt Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Naknadno se bomo prijavili še na kakšen projekt in natečaj, ki bo razpisan na spletni strani  EKO šole. Sodelovali bomo na sejem Altermed v Celju .

Glede na stanje na šoli, bomo pripravili EKO – akcijski načrt za šolsko leto 2021/22, v katerega bomo vključili tiste aktivnosti, ki jih bomo izbrali sami glede na potrebe in možnosti izvajanja na PŠ Bevke.

 

Koordinatorka za Podružnico Bevke:

Andreja Godina

Dostopnost