Eko šola – matična šola

Ekošola je naš projekt in način življenja. Je naše vodilo za dejavnosti, s katerimi poskušamo pomagati Zemlji in s katerimi širimo okoljsko ozaveščenost, vključujemo eko-vsebine v različna področja našega delovanja ter sodelujemo s širšo lokalno skupnostjo. Obeležujemo mednarodne dneve kot so: svetovni dan varstva živali, Zemlje, varstva okolja… Dejavnosti, ki so temelj okoljske vzgoje so: ločevanje odpadkov, zbiranje starega papirja, izrabljenih baterij, kartuš, CD-jev, DVD-jev, oblek itd. O našem delovanju seznanjamo tudi širšo javnost preko razstav na šoli, predavanj za učence in starše, člankov v Našem časopisu in preko spletnih strani.

Temeljna naravnanost pri pouku vseh predmetov, pri interdisciplinarnih projektih in različnih nalogah, ki so načrtovane v našem programu ekošole, so zdravo življenje v zdravem okolju in pozitivni kulturni odnosi med vsemi, ki si naše šolsko okolje delimo. Spodbujamo povezavo znanja z okoljsko ozaveščenostjo s ciljem – kaj jaz sam in kaj vsi skupaj lahko storimo za boljše okolje in s tem za naše življenje. Tudi v šolah v naravi se trudimo učencem približati okolje, v katerem bivajo, s poudarkom na odgovornem odnosu do rastlin in živali.

Širši javnosti se vsako leto predstavimo na eko-sejmu Altermed v Celju. Z izbrano eko-temo predstavimo delovanje in ustvarjalnost učencev in učiteljev, tako na razredni kot na predmetni stopnji. Sodelujemo na Eko kvizu, kjer učenci pokažejo naravoslovno znanje na različnih področjih. S projektom Eko bralna značka spodbujamo k branju eko vsebin. Skozi te dejavnosti so naši učenci pravi ambasadorji okoljske vzgoje in kulturnega obnašanja v naravi. Postajajo vedno bolj občutljivi za lepote narave, pa tudi prizadeti, ko je le-ta uničena. Na tak način vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Koordinatorki:
Tatjana Möscha (razredna stopnja)
Anica Maček Intihar (predmetna stopnja)