Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo najmanj dva roditeljska sestanka na oddelek. Po potrebi se skliče tudi izredni roditeljski sestanek. Vsaj po en roditeljski sestanek je namenjen informiranju staršev o vsebini in organizaciji dela v osnovni šoli v posameznem razredu ter o učno-vzgojnih rezultatih oddelka.

Roditeljske sestanke vodijo razredniki ob pomoči vodstva šole ter šolske svetovalne službe in zunanjih predavateljev.

Okvirni datumi roditeljskih sestankov:

ROD. SEST.

DATUM

RAZRED

KDO?

1. rod. sest.

SRE, 4. 9. 2019

Bevke   - 1.– 5. razred, ob 17.30

razredniki, ravnateljica, svet. delavka

ČET, 5. 9. 2019

1. - 5. razred, ob 17.30

razredniki, ravnateljica, svet. delavka

TOR, 10. 9. 2019

6. – 9. razred, ob 18.00

razredniki, ravnateljica

2. rod. sest.

ČET, 14. 11. 2019

9. razred,   ob 18.00

razrednika, svet. delavka

ČET, 14. 11. 2019

6. razred,   ob 18.00

razredniki, vodja ŠVN

TOR, 4. 2. 2020

Bevke   - 1. - 2. razred ob 17.30

in 4. - 5. razred, ob 18.00

razredniki

TOR, 4. 2. 2020

1. - 2.   razred, ob 17.30

razredniki

TOR, 11. 2. 2020

3. razred ob 17.30 (tudi Bevke)

razredniki, ravnateljica,

učitelji neobveznih izbirnih predmetov

PON, 3. 2. 2020

7. - 8. razred, ob 18.00

razredniki

TOR, 4. 2. 2020

4. - 5. razred, ob 17.30

razredniki

3. rod. sest.

TOR, 11. 2. 2019

6. razred ob 18.00

razredniki, pom. ravnatelja,

učitelji obveznih izbirnih predmetov

PON, 3. 2. 2020

9. razred ob 18.00

razredniki, svet. delavka

april - junij 2020

1. -   8. r (po potrebi)

razredniki

Free Joomla templates by L.THEME