Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Interesne dejavnosti - Predmetna stopnja

Šolsko leto 2019 - 20

Naziv

Mentor/-ica

Razred

Ur (MIZŠ)

Ur (drugi financerji, doprinos)

SK. UR

OKVIRNI ČAS

*Mladinski pevski zbor Log - Dragomer

Orffova skupina

Mojca Lorber

4. – 9.

*152

/

152

PON, 7.40 – 8.25

SRE, 7.40 – 8.25

SRE, 12.55 - 13.40

ČET, 12.55 - 13.40

*Likovni krožek

Draga Davitkova Erič

7. – 9.

*38

/

38

PON 12.55 – 13.40

*Tehnični in prometni krožek

Petja Pompe Kreže

6. – 9.

*38

/

38

ČET, 14.05 – 14.50

Eko krožek

Draga Davitkova Erič

6. – 7.

30

/

30

PET 12.55 – 13.40

Logika

Mateja Čarman

6. – 7.

10

/

10

Po dogovoru!

Logika

Janja Gabrovšek Šebenik

8. - 9.

10

/

10

TOR in ČET, 7.40 – 8.25

in po dogovoru!

Bralni krožek

Mirana Likar Bajželj

8. - 9.

10

/

10

Po dogovoru!

Literarno novinarski krožek - šolsko glasilo

Mirana Likar Bajželj

Denis Klampfer

Marko Glavan

7. – 9.

30

 

/

30

Po dogovoru!

Eko krožek in

eko bralna značka

Anica Maček Intihar
Tatjana Möscha

6. – 9.

20

/

20

Po dogovoru!

Bralna značka PS

Irena Brvar

Mirana Likar Bajželj

Denis Klampfer

6. – 9.

15

/

15

Po dogovoru!

Angleška bralna značka PS

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Tamara Merlini

6. – 9.

10

/

10

Po dogovoru!

Nemška bralna značka

Anica Maček Intihar

7. – 9.

5

/

5

Po dogovoru!

Španska bralna značka

Tamara Merlini

7. – 9.

5

/

5

Po dogovoru!

Dejavnosti za nadarjene učence

Denis Klampfer

Melita Zorc

Nina Ciuha Cerkovnik

Barbara Sigulin

Petra Baksa

Anica Maček Intihar

Tamara Merlini

4. – 9.

4

5

20

20

5

5

5

/

64

Po dogovoru!

Knjižničarski krožek Urška Jesenko 6. – 9. / 20 20 Po dogovoru!

SKUPAJ:

   

*224 + 209 = 433

20

453

 

OPOMBA: *Sistemizirane ure interesnih dejavnosti!

Zunanji izvajalci (v terminih in v navedenem obsegu izvajajo brezplačne ID za naše učence – mi pa jim nudimo brezplačno uporabo prostorov, sredstva za izvedbo dejavnosti prejmejo drugje):

-        Košarka - KK Vrhnika (30 na PŠ Bevke).

Free Joomla templates by L.THEME