Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Knjižnica - Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA ŠOL. LETO 2020/2021

Na OŠ Log - Dragomer je organiziran učbeniški sklad, s katerim vsem učencem omogočamo brezplačno izposojo učbenikov. Za vse učence od 1. do 9. razreda velja, da avtomatsko postanejo uporabniki šolskega sklada. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov v učbeniškem skladu OŠ Log - Dragomer, podpiše ODJAVNICO. Odjavnico starši oddajo ali pošljejo upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do petka, 19. 6. 2020.

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci si bodo učbenike izposodili prve šolske dni v šolski knjižnici. Več si oglejte v priloženem OBVESTILU ZA STARŠE.

Na spletni strani so za vsak razred posebej objavljeni seznami učbenikov iz učbeniškega sklada, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bo potreboval vaš otrok.

Za učence 1. triletja so učna gradiva (delovni zvezki) zastonj oz. njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami nabavite le potrebščine. 

Delovne zvezke in potrebščine od 4. do 9. razreda kupite sami. Še posebej bodite pozorni pri nakupu šolskih potrebščin. Svetujemo, da kupite le tiste stvari, ki jih bo vaš otrok dejansko potreboval. Pri mnogih predmetih je zaželjeno, da si snov zapisujejo v zvezek, ki so ga uporabljali že preteklo šolsko leto in ga še niso napolnili.

Kako ravnamo z učbeniki po izposoji

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. K njihovi ohranjenosti lahko prispevate tako, da jih po prejemu skrbno zavijete in ob tem ne poškodujete črtne kode. Z učbeniki ravnate skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za vami.

Vračanje učbenikov

Ob izteku šolskega leta učenci vrnete nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morate odviti iz zaščitnih folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino. Višina je določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika.

ODJAVNICA 2020/21

1. RAZRED/MATIČNA ŠOLA

1. RAZRED/PŠ BEVKE

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED      OPOMBA: za TJA kupite gradivo, ki je navedeno na seznamu (NE prenovljene izdaje!!)

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Za vsa vaša vprašanja sem vam na voljo na telefonu knjižnice 01 7571 332.

Upravljavka učbeniškega sklada: Urška Jesenko, knjižničarka

Free Joomla templates by L.THEME