NPZ in povezani dnevi dejavnosti

V sredo, 4. 5. 2022, v petek, 6. 5. 2022 in v torek, 10. 5. 2022 na šoli potekajo NPZ-ji za 6. in 9. razred. Učenci 6. in 9. razredov morajo biti v šoli ob 8.10, ko jih bodo nadzorni učitelji pospremili v učilnice in jim podali navodila za NPZ-je. Učenci, ki bodo v šolo prišli po 8.30, se nacionalnega preverjanja znanja ne bodo mogli udeležiti.

Te dni bodo odpadle predure od 4. do 9. razreda.

Na dneve NPZ-jev bodo potekali tudi dnevi dejavnosti (natančen razpored bo visel na oglasni deski). 

V sredo, 4. 5. 2022 bodo imeli Atletski ŠD učenci 8. in 9. razreda. Učenci 8. razreda bodo vstopili v šolo ob 8.25 in odšli v veliko telovadnico, kjer se bodo pripravili na športni dan. Učenci 7. razreda bodo ta dan ob 8.30 odšli na tehniški dan v Bistro. Učenci 6. razreda bodo  po NPZ-jih imeli pouk po urniku.

V petek, 6. 5. 2022 bodo imeli Atletski ŠD učenci 6. in 7. razreda. Učenci 7. razreda bodo vstopili v šolo ob 8.25 in odšli v veliko telovadnico, kjer se bodo pripravili na športni dan. Učenci 9. razreda bodo ta dan ob 12.00 odšli na naravoslovni dan in se bod vrnili ob 15. uri. Učenci 8. razreda bodo imeli pouk po urniku.

Na dneve, ko se pišejo NPZ, bodo vsi učenci od 6. do 9. razreda, ki so v šoli, imeli malico v jedilnici. Učenci po malici nadaljujejo z dnevom dejavnosti ali poukom.