Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Dnevi dejavnosti - 8. razred

Šolsko leto 2019 - 20

 

DATUM

VSEBINA

VODJA

OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI

Kulturni dnevi

25. 9. 2019

Po poti kulturne dediščine - Čopova hiša (dnevni CŠOD)

D. Klampfer

prevoz (6,4 €), vodenje (1,5 €), vstopnine (6 €)

datum še ni določen

Gledališka predstava, Ljubljana

M. Likar Bajželj

prevoz (2,4 €), vstopnina (8 €)

9. 6. 2020

Prva svetovna vojna in življenje vojaka (v ŠVN)

učitelji CŠOD, razredniki

v ceni ŠVN

Naravoslovni dnevi

8. 11. 2019

Merjenja

P. Pompe Kreže

/

8. 6. 2020

Osnovne vremenske meritve (CŠOD Kavka)

učitelji CŠOD, razredniki

/

3. 10. 2019

Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik

M. Zorc

prevoz (1 €), vstopnine (5,5 €)

Tehniški dnevi

24. 10. 2019

Tehniški muzej Bistra (dnevi fizike)

P. Pompe Kreže

prevoz (2,6 €), demonstracija poskusov Nikole Tesle (1 €), vodenje (1,5 €), vstopnina (3 €)

15. 11. 2019

Eko delavnice

razredniki

/

25. 2. 2020

Pust in pustni običaji

M. Zorc, razredniki

/

12. 6. 2020

Gozd – les (CŠOD Kavka)

učitelji CŠOD, razredniki

v ceni ŠVN

Športni dnevi

24. 12. 2019

Medrazredna tekmovanja + ples

V. Paho

/

jan./feb. 2020

Zimski športni dan

V. Pahor

pohod (/), drsanje (4 € + 2,5 €), smučanje (20 €), fitnes (cca. 9 €)

10. 6. 2020

Pohod in kolesarjenje (ŠVN)

učitelji CŠOD, razredniki

V ceni ŠVN!

11. 6. 2020

Lokostrelstvo (ŠVN)

učitelji CŠOD, razredniki

V ceni ŠVN!

maj 2020

Atletika

N. Ciuha Cerkovnik

/

Šola v naravi

8. – 12. 6. 2020

Naravoslovno-športna šola v naravi v CŠOD Kavka (1xKD, 1xND, 1xTD, 2xŠD)

T. Merlini

Prevoz, bivanje, stroški strokovnih delavcev

(cca.110 €)

Ekskurzija

3. 10. 2019

Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik

M. Zorc

Glej zgoraj!

Druge aktivnosti

11. 12. 2019 (8. a)

18. 12. 2019 (8. b)

Zdravniški pregled v ZD Vrhnika

razredniki

prevoz na Vrhniko (do 5,25 €, če stroškov ne bi pokrila Občina Log - Dragomer)!

okt. 2019/mar. 2020

Zbiralna akcija papirja

razredniki

/

Free Joomla templates by L.THEME