Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Dnevi dejavnosti - 6. razred

Šolsko leto 2019 - 20

 

DATUM

VSEBINA

VODJA

OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI

Kulturni dnevi

17. 9. 2019

Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (eks.)

M. Zorc

prevoz (0,5 €), vstopnine (4,2 €)

16. 10. 2019

Čudoviti svet glasbil, Cankarjev dom

M. Lorber

prevoz (2,4 €), vstopnina (5 €)

13. 2. 2020

Mesto Ljubljana (dnevni CŠOD)

I. Brvar

prevoz (2,4 €), vstopnina (1,5 €)

Naravoslovni dnevi

3. 2. 2020

Naravne značilnosti Kop in Ribniškega Pohorja (ŠVN)

P. Pompe Kreže

v ceni ŠVN

mar. 2020

Obdelava podatkov

I. Brvar

/

20. 1. 2020

Arboretum Volčji potok (dnevni CŠOD)

B. Šket

prevoz (3,2 €), vodenje (1,5 €), vstopnina (4 €)

Tehniški dnevi

15. 11. 2019

Delavnice »Živimo zdravo«

I. Brvar

/

4. 2. 2020

5. 2. 2020

Izdelava snežnih bivakov (ŠVN)

P. Pompe Kreže, P. Baksa

/

5. 2. 2020

5. 2. 2020

Likovno-literarne delavnice

P. Baksa

/

25. 2. 2020

Pust in pustni običaji

D. Davitkova Erič, razredniki

/

Športni dnevi

18. 10. 2019

Plavanje in pohod na Rožnik

V. Pahor

prevoz in vstopnina (cca. 1 €)

24. 12. 2019

Medrazredna tekmovanja + ples

V. Pahor

/

6. 2. 2020

Smučanje (ŠVN)

J. Grosar

v ceni ŠVN

7. 2. 2020

Smučanje (ŠVN)

J. Grosar

v ceni ŠVN

maj 2020

Atletika

V. Pahor

/

Šola v naravi

3. – 7. 2. 2020

Zimska šola v naravi, Grmovškov dom, Kope

(2 x ŠD, 2 x TD, 1 x ND)

J. Grosar

prevoz, bivanje, smučarska karta, stroški strokovnih delavcev (cca. 200 €)

Ekskurzija

17. 9. 2019

Ajdovski Gradec in Grad Sevnica (KD)

M. Zorc

Glej zgoraj!

Druge aktivnosti

5. 12. 2019 (6. a)

12. 12. 2019 (6. b)

Zdravniški pregled (Dializni center)

razredniki

/

18. 10. 2019

Preizkus plavalnega znanja (jesenski ŠD)

V. Pahor

Glej zgoraj!

okt. 2019/

mar. 2020

Zbiralna akcija papirja

razredniki

/

 

Free Joomla templates by L.THEME