Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Rokovnik 19/20

Rokovnik  za prijavo kandidatov in vpis v 1. letnik

za šolsko leto 2020/21

JANUAR 2020

konec januarja izide Razpis za vpis v srednje šole

FEBRUAR 2020
14. 2. in 15. 2.  informativni dan v srednjih šolah
MAREC 2020

do 4. 3. srednjim šolam pošljete:

prijavnice za opravljanje preizkusa nadarjenosti za programe: zobotehnik; fotografski tehnik; tehnik oblikovanja; umetniška  

                                                                                                     gimnazija – likovna, plesna, glasbena

dokazila o športnih dosežkih za program Gimnazija (športna) in program Ekonomska gimnazija (športna)

od 11. 3. do 21. 3.  preizkusi posebnih nadarjenosti, znanj in spretnosti

                                ugotavljanje izpolnjevanja posebnih vpisnih pogojev za program športna gimnazija

 

do 26. 3.  srednje šole vam pošljejo: potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti

                                                             potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev za »športno« gimnazijo
APRIL 2020

do 2. 4.  oddaja prijave za vpis

8.4. objava številčnega stanja prijav na spletni strani MIZŠ, informacija o tem, koliko učencev je oddalo prijavo za vpis

           v posamezen program

17.4. objava sprememb obsega vpisa in stanja prijavna spletni strani MIZŠ

23.4. zadnji dan za prenos prijave

Po  23. 4.  prijave ni več možno prenesti v drugo šolo oz. v drug program!
MAJ 2020

27.5. objava omejitev vpisa na spletni strani MIZŠ informacija o tem, kateri programi bodo imeli omejitev vpisa

Nacionalni preizkusi znanja   5. 5. 2019 – slovenščina

                                                  7.5. 2019 – matematika

                                                  11. 5. 2018 – tretji predmet: zgodovina

JUNIJ, JULIJ, AVGUST 2020
 

do 27. 5.  srednje šole vas obvestijo, ali bo program (za katerega ste oddali prijavo), imel omejitev vpisa.

od 16. 6. do 19. 6.  vpis v srednje šole V srednje šole prinesete dokumente za vpis.

                                                                 Srednje šole, ki bodo imele omejitev vpisa, bodo kandidate izbrale v dveh krogih.

19.6. objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (srednje šole, na spletni strani MIZŠ)

                                                                 Tisti, ki ne boste izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, se boste vključili v 2. krog.

Do 24. 6. 2020 prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka

29. 6. objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (srednje šole)
1. 7. 2020  objava prostih mest za vpis (na spletni strani MIZŠ)
do 31. 8. 2020  vpis v srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

Free Joomla templates by L.THEME