Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Semena sprememb

V šolskem letu 2018/19 so vsebine projekta in aktivnosti povezane s cilji trajnostnega razvoja. Slovenija se je kot članica OZN leta 2015 zavezala k uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in s tem izpolnjevanju njenih 17 ciljev, ki vodijo družbo po poti večje blaginje.

Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje in identiteta. Projekt Semena sprememb je namenjen učiteljem in učencem, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih skozi izkustveno učenje, aktivno participacijo in izvajanje aktivnosti tudi udejanijo.

V šolskem letu 2018/19 je poudarek na učenju in razumevanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih s strani držav članic OZN, vključno s Slovenijo.

Projekt učiteljem služi kot pomoč pri povezovanju Vizije Slovenije in Agende 2030 za trajnostni razvoj z učnimi načrti in za vključevanje elementov vizije ter ciljev v poučevanje različnih predmetov.

Vodja projekta:
Helena Purkart

Free Joomla templates by L.THEME