Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Erasmus+ MMA or Magic maths arround

erasmus logo 400Program Erasmus+ je program evropskih projektov, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
Projekt prispeva

  • k inovativnim pristopom na področju poučevanja, učenja, usposabljanja, priznavanja, dela z osebami  s posebnimi potrebami idr.;
  • k bolj modernemu, dinamičnemu in profesionalnemu okolju znotraj organizacije;
  • k večji zmogljivosti in profesionalnosti za delo na evropski ali mednarodni ravni.

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa ter naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja ter za podporne aktivnosti prej navedenim programom.
Z našim projektom smo pričeli septembra 2017 in bo trajal do septembra 2019. Projekt nosi naslov: MMA or Magic maths arround
Cilji projekta so:

  • Zavedanje matematičnih vsebin v vsakdanjem življenju.
  • Povečanje zanimanja učiteljev za medpredmetno povezovanje matematike z drugimi predmeti.
  • Vključevanje otrok s posebnimi potrebami z namenom zmanjšanja strahu pred predmeti matematike in tujega jezika angleščine.

Namen: Povečanje medpredmetnih vsebin na predmetni stopnji
Dejavnosti:

  • Raziskovalno in preko eksperimentiranja usmerjen pouk matematike.
  • Medpredmetno povezovanje matematike z drugimi predmeti.
  • Zbiranje in evalviranje izvedenih dejavnosti.
  • Spremljanje in merjenje rezultatov na podlagi zastavljenih ciljev.

MMA or Magic maths arround je del program Erasmus+, v katerega je vključena tudi naša šola in temelji na matematičnih vsebinah in razvija eno ključnih kompetenc programov, ki jih Erasmus+ podpira. Teme in aktivnosti, ki jih v projektu obravnavamo se vrstijo preko šestih vsebinskih sklopov: matematika in zgradbe, matematika in transport, matematika doma, matematika v znanosti, matematika v športu in matematika v umetnosti.
V projekt so poleg naše šole vključene še osnovne šole iz Poljske, Romunije, Bolgarije, Cipra in Španije. V dvoletnem projektu bomo organizirali dva projektna sestanka v državah, ki so v projekt vključene. Projektnih sestankov se udeležujemo učitelji koordinatorji, dva projekta sestanka pa se bodo udeležili tudi naši učenci in sicer v Španiji in Romuniji. V mesecu septembru 2018 bomo gostili učence in učitelje iz Španije in Poljske.
Projekt je finančno podprt s strani Evropske unije in programov v vzgoji in izobraževanju držav članic Evropske unije. Sredstva so namenjena izmenjavi oz. mobilnosti učiteljev in učencev ter materialnim stroškom za izvedbo projekta.

Koordinator projekta:
Matjaž Grandič

Free Joomla templates by L.THEME